Terug

Toezicht op pensioenuitvoerders

Er zijn twee toezichthouders die toezicht houden op de pensioenuitvoerders, namelijk de AFM en de Nederlandsche Bank (DNB).

De rol van de AFM

De AFM houdt toezicht op de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders. De pensioenuitvoerders moeten bepaalde, in de Pensioenwet vastgelegde informatie geven aan de deelnemers, de ex-partners van gescheiden deelnemers, de ex-deelnemers (slapers) en aan de gepensioneerden. Deze informatie moet op tijd, duidelijk, correct en evenwichtig zijn. Informatie op websites of in brochures valt ook onder het toezicht van de AFM.

Ook houdt de AFM toezicht op de naleving van de zorgplicht bij beschikbare premieregelingen. Kort gezegd is de zorgplicht een verplichting van de pensioenuitvoerder om de deelnemer goed te adviseren over zijn pensioenbeleggingen.  Het doel van de zorgplicht is dat de deelnemer niet onverantwoord gaat beleggen.

De rol van DNB

DNB houdt toezicht op de financiële positie van de pensioenfondsen. Gaan de fondsen goed met het geld om dat onder hun beheer staat? Wordt er goed bestuurd? Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat wanneer je met pensioen gaat, je pensioenuitvoerder ook echt voldoende geld kan uitkeren.

Heb je een algemene klacht over een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar, of vragen over rechtsopvolgers van bedrijfstakpensioenfondsen of waardeoverdracht van pensioen, dan kun je terecht bij de informatiedesk van DNB. De informatiedesk van DNB is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800 - 020 1068 (gratis) of stuur een e-mail aan info@dnb.nl.

Informatie delen

Delen via: deel