Terug

Welke pensioenuitvoerders zijn er?

Een pensioenuitvoerder is de instelling die jouw pensioen verzorgt. De uitvoerder verzorgt bijvoorbeeld de pensioenadministratie, beantwoordt vragen van deelnemers, int de premie bij werkgever(s), beheert de beleggingen, zorgt voor betaling van de pensioenuitkeringen, etc. Een pensioenuitvoerder is bijvoorbeeld een pensioenfonds, een verzekeraar, een premiepensioeninstelling (PPI), een Multi-opf of een APF.

Algemeen Pensioenfonds (APF)

Een APF is een pensioenfonds dat een of meerdere pensioenregelingen uitvoert. Het vermogen van de verschillende pensioenregelingen wordt afgescheiden aangehouden. Het voordeel van een APF ligt in het gezamenlijk uitvoeren van een aantal taken, waardoor de kosten beperkt kunnen worden. Een beperking van de kosten kan leiden tot een hogere pensioenuitkomst.

Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds dat een pensioenregeling uitvoert voor één of meer bedrijfstakken. Meestal is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds door de overheid verplicht gesteld als je in die bedrijfstak werkt. Soms is ook het pensioen van zelfstandigen uit die bedrijfstakken ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Beroepspensioenfonds

Dit is een pensioenfonds voor zelfstandige beroepen. Een beroepspensioenfonds voert een pensioenregeling uit die is gebaseerd op een overeenkomst tussen de zelfstandige beroepsbeoefenaren binnen een bepaalde beroepsgroep. De overheid kan een hele beroepsgroep verplichten aan een beroepspensioenregeling mee te doen.

Multi-opf

Een Multi-opf is een samenwerkingsverband van een aantal ondernemingspensioenfondsen. Elk ondernemingspensioenfonds voert daarbij zijn eigen specifieke pensioenregeling uit. Door gezamenlijk de administratie of andere ondersteunende taken uit te voeren, kunnen de kosten voor de pensioenfondsen lager zijn.

Ondernemingspensioenfonds

Een onderneming die niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, kan besluiten zelf een pensioenfonds op te richten. Hoewel een ondernemingspensioenfonds een zeer nauwe band heeft met een bedrijf, staat een pensioenfonds juridisch gezien los van dat bedrijf en is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schulden van de onderneming. In het bestuur van een ondernemingspensioenfonds moeten evenveel vertegenwoordigers van de werknemers als van de werkgever zitten.

Pensioenuitvoeringsorganisatie

Een pensioenuitvoeringsorganisatie voert in opdracht van een of meerdere pensioenfondsen een aantal werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld de administratie van de pensioenaanspraken, de communicatie met de deelnemers, het verzorgen van de uitbetaling van pensioenen, etc.

Premiepensioeninstelling (PPI)

De PPI voert beschikbare premieregelingen uit door de premie voor je te beleggen. De PPI is een pensioenuitvoerder die zelf geen risico’s mag verzekeren. Een PPI kan zelf geen pensioen uitkeren. Een pensioenuitkering moet worden aangekocht bij een verzekeraar.

Het verzekeren van nabestaandenpensioen of 'premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid' gebeurt bij een verzekeraar.

Verzekeringsmaatschappij

Een werkgever kan de pensioenregeling voor zijn werknemers onderbrengen bij een verzekeraar. Een verzekeraar kan als pensioenuitvoerder meerdere pensioenregelingen uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel