Terug

Hoe hoog wordt je pensioen?

De hoogte van jouw pensioeninkomen hangt af van je AOW, je werknemerspensioenen en wat je zelf aan pensioenproducten, spaargeld en eventuele beleggingen hebt. Het is vooral belangrijk om te weten of je pensioeninkomen straks genoeg is voor al jouw uitgaven!

Het is verstandig om op tijd over je pensioen na te denken. Als je jong bent, heb je nog voldoende tijd en mogelijkheden om je pensioen goed op te bouwen. Wat heb je later nodig, denk jij?

Een overzicht van je AOW en werknemerspensioen

Kijk voor een compleet overzicht op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je naast je AOW-uitkering hoeveel werknemerspensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder(s). Je vindt er een schatting van je netto pensioenuitkering. Je leest wat jouw nabestaanden krijgen als je overlijdt. En ook kun je zien wat je samen met je partner aan (netto) AOW en pensioen ontvangt.

Het AOW en pensioen dat je al ontvangt en het pensioen dat je zelf hebt geregeld, vind je niet op mijnpensioenoverzicht.nl.

Heb je straks genoeg pensioeninkomen?

Ga naar de NIBUD rekentool en bereken met de Pensioen Schijf van 5 of je straks voldoende pensioeninkomen hebt om al je maandelijkse lasten mee te betalen.

Denk je dat je straks niet genoeg pensioen hebt? Dan heb je verschillende mogelijkheden om je pensioeninkomen te verhogen. Daar moet je wel op tijd mee beginnen. Dan heb je namelijk nog genoeg mogelijkheden.

Verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd

Je kreeg altijd vanaf je 65e verjaardag een AOW-uitkering. Dat is veranderd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. In 2017 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 9 maanden. De leeftijd waarop jij AOW krijgt is afhankelijk van je geboortedatum. De meeste pensioenfondsen hebben de pensioenleeftijd ook verhoogd. Het pensioen dat je in het verleden hebt opgebouwd, gaat echter niet verloren. Dat pensioen wordt omgezet in een hoger pensioen vanaf jouw hogere pensioenleeftijd. Wil je meer weten? Vraag het je pensioenuitvoerder.

Je hebt vrijwel altijd de mogelijkheid om het pensioen eerder te laten ingaan. Maar dan wordt je pensioenuitkering natuurlijk wel lager. Let op: over het pensioen dat je ontvangt voordat je de AOW-leeftijd bereikt, betaal je vaak een hogere belasting dan na de AOW-ingang. Neem voor meer informatie contact op met jouw pensioenuitvoerder(s) en vraag wat er mogelijk is.

Wordt jouw pensioen verhoogd of verlaagd (geïndexeerd)?

Indexeren is het aanpassen van je pensioen aan de hand van prijs- en/of loonstijgingen. Hierdoor blijft je pensioen in de toekomst ongeveer evenveel waard. Indexatie, ook wel toeslag genoemd, is niet wettelijk verplicht. Ga na wat voor jou geldt in de Pensioen 1-2-3, in het pensioenreglement of vraag het de pensioenuitvoerder. Pensioenfondsen kunnen jouw pensioen ook verlagen (ook wel korten of afstempelen genoemd). Dat kan nodig zijn als het pensioenfonds te weinig geld heeft.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten