Terug

Betalingsrisico’s

Als je een hypotheek hebt, loop je verschillende betalingsrisico's. Zoals een schuld die overblijft als je je huis verkoopt of woonlasten die niet meer passen bij je inkomen. Je inkomen kan veranderen door allerlei factoren.

Renterisico

De woonlasten kunnen stijgen door bijvoorbeeld een verhoging van het rentepercentage. Hoe korter de rentevaste periode van de hypotheek, hoe sneller eventuele renteverhogingen invloed hebben op de woonlasten. Belangrijk is of je de maandelijkse lasten ook nog kan betalen als de rente met bijvoorbeeld 1% of 2% stijgt.

Voordat je een lening afsluit moet je zeker weten dat je de kosten gedurende de hele looptijd kan betalen. Maak een financieel plan met daarin je inkomsten, uitgaven en de kosten van de lening. Dit zijn kosten voor de rentebetaling, de aflossing en eventuele extra kosten zoals verzekeringspremies. Trek je uitgaven van je inkomsten af. Je ziet dan of je voldoende overhoudt om de kosten van de lening te betalen. Zorg ervoor dat je de hypotheekrente ook kunt betalen bij een stijging. Je kunt bijvoorbeeld:

 1. De rente vastzetten voor een langere rentevast periode of zelfs voor de gehele looptijd.
 2. Een lagere lening nemen.
 3. De lening opdelen in delen met verschillende looptijden. Je loopt dan gedeeltelijk renterisico.
 4. Sparen om de rentestijging op te vangen.


  Rekenvoorbeeld Fred en Diana

  Fred en Diana hebben een hypotheek met een rentepercentage van 5,3%. Elke maand betalen ze €443,- aan hypotheekrente. Als ze alle kosten
  betaald hebben, houden ze €81,- over.

  Maandelijkse inkomsten en uitgaven
  Maandelijkse inkomsten Fred en Diana €3.000,-
  Maandelijkse uitgaven (bijvoorbeeld levensmiddelen, energie, telefoonkosten etc) -/- €2.476,-
  Maandelijkse kosten hypothecaire lening met een rente van 5,3% -/- €443,-
  Geld over per maand €81,-

  In onderstaand voorbeeld stijgt de rente met twee procentpunten (van 5,3% naar 7,3%). Na een rentestijging met twee procentpunten moeten
  Fred en Diana €595,- aan hypotheekrente betalen. Ze komen elke maand €71,- tekort om alle kosten te betalen.

  Maandelijkse inkomsten en uitgaven na een rentestijging van 2%
  Maandelijkse inkomsten Fred en Diana € 3.000,-
  Maandelijkse uitgaven (bijvoorbeeld levensmiddelen, energie, telefoonkosten etc) -/- €2.476,-
  Maandelijkse kosten hypothecaire lening met een rente van 7,3% -/- €595,-
  Geld tekort per maand €71,-

  Let op! De rentestijging van twee procentpunten is een voorbeeld. De rente kan ook meer of minder stijgen. 

Lasten kunnen stijgen

Ook kan het moeilijk worden je hypotheeklasten te betalen als je overige uitgaven stijgen door bijvoorbeeld ziekte, gezinsuitbreiding of overheidsmaatregelen. Probeer met deze onzekerheden zoveel mogelijk rekening te houden als je een hypotheek kiest.

Inkomensdaling

Het inkomen kan dalen. Als je bijvoorbeeld  minder gaat werken of als je van baan verandert. Maar de inkomensdaling kan ook onverwacht zijn, zoals bij ziekte, werkloosheid of echtscheiding. Echtscheiding en werkloosheid kunnen ervoor zorgen dat je inkomen met tientallen procenten daalt.

Restschuld

Je loopt het risico een schuld over te houden als de opbrengst van de verkoop van je huis lager is dan je hypotheekschuld (dit wordt ook wel ‘onder water staan’  genoemd). Bij dalende huizenprijzen is die kans groter. Als je door omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid) je huis moet of wilt verkopen loop je de kans op een restschuld. Dit maakt verhuizen soms lastig.

Kom in actie bij betalingsproblemen!

Wordt de hypotheeklast te groot en lukt het niet meer om maandelijks de lasten te betalen? Neem dan contact op met de hypotheekverstrekker of adviseur. Banken en hypotheekverstrekkers moeten ook bij deze problemen in het belang van de klant handelen.

Tegen welke risico's verzekeren?

Een hypotheek sluit je meestal voor een periode van 30 jaar. In die tijd kunnen er dingen gebeuren waardoor je inkomen gaat dalen, bijvoorbeeld omdat je arbeidsongeschikt raakt of je baan verliest. Hierdoor kan het lastiger worden om de rente en de aflossing van je hypotheek te betalen.

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is vaak verplicht. Hiermee verzeker je je tegen het risico dat je overlijdt voordat de hypotheek volledig is afbetaald en je nabestaande(n) met een schuld achterblijven. 

Let op de volgende punten:

 • Kijk goed wat je al hebt zodat je niet dubbel verzekerd bent tegen overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Als je hiervoor al een verzekering hebt, neem de papieren dan mee naar het gesprek met de adviseur.
 • Vraag de adviseur uit te rekenen wat er gebeurt als het inkomen van jou of je partner wegvalt.
 • Maak daarna een afweging tussen het geld dat je voor de verzekering moet betalen en het risico dat je bij het wegvallen van een inkomen (een deel van) de maandlasten niet meer kunt betalen. Als je vermogen hebt of een (nabestaanden)pensioen, is het risico dat je in de problemen komt als je inkomen daalt kleiner. Neem ook informatie hierover mee naar het gesprek met de adviseur.
 • Je mag zelf bepalen waar je de verzekering afsluit. Dat hoeft dus niet per se bij de hypotheekverstrekker. Je kunt dus ook verschillende aanbieders vergelijken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten