Terug

Nieuwe regels hypotheken

Door invoering van een Europese richtlijn zijn per 14 juli 2016 nieuwe regels van kracht geworden. Deze regels bieden meer bescherming voor consumenten met een hypotheek. Op deze pagina lees je wat dit voor jou betekent.

Duidelijkheid over de kosten

Geldverstrekkers moeten meer duidelijkheid geven over hun kosten. Deze kosten moeten ze in het European Standard Information Sheet (ESIS) zetten. Dit is informatie die de geldverstrekker aan je moet geven voor of uiterlijk wanneer je de bindende offerte krijgt. Met deze informatie kan je als consument verschillende kredietproducten goed met elkaar vergelijken.

Hypotheekofferte is bindend en 14 dagen bedenktijd

Vanaf de dag waarop je het bindend aanbod krijgt, heb je 14 dagen bedenktijd om het aanbod te accepteren. Tijdens de bedenktermijn kan de kredietgever het aanbod niet intrekken of wijzigen. De kredietgever kan de voorwaarden niet veranderen of andere voorwaarden toevoegen, die in jouw nadeel zijn. Wijzigingen in jouw voordeel zijn wel toegestaan.

Vergoeding voor vervroegd aflossen hypotheek

Als je vervroegd aflost of je hypotheek oversluit, betaal je daar soms voor. De hoogte van dit bedrag mag niet hoger zijn dan het werkelijke financiële nadeel van de aanbieder. Aanbieders moeten duidelijkheid geven over de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen. Je kunt hier dus naar vragen bij jouw bank. De vergoeding mag dan geen (verkapte) boete voor de consument inhouden. En de vergoeding kan alleen betrekking hebben op het financiële nadeel van de aanbieder die rechtstreeks voortvloeit uit de vervroegde aflossing. De bank mag jou dus geen misgelopen winst in rekening brengen.

Neem contact op met je aanbieder als je vervroegd wil aflossen. De aanbieder geeft dan aan welke vergoeding in rekening wordt gebracht bij de vervroegde aflossing van de kredietovereenkomst. De berekeningswijze van deze vergoeding (die niet hoger is dan het nadeel van de aanbieder) moet ook aan jou worden uitgelegd, zodat de berekening voldoende transparant is. Ook moeten daarin voorkomende variabelen, zoals bijvoorbeeld de vergelijkingsrente, voor jou te controleren zijn.

Hypotheekverstrekker moet klant met betalingsproblemen helpen

Aanbieders moeten hun best doen om jou te helpen als je een betalingsprobleem hebt. De aanbieder moet zorgen voor een zorgvuldige behandeling van jou in deze situaties. Dat kan bijvoorbeeld door vooraf af te spreken wat de regels zijn bij betalingsachterstanden. Ook maatwerk kan belangrijk zijn als je problemen hebt met betalen. Kan je het afgesproken bedrag niet meer betalen? De aanbieder mag dan geen hogere kosten in rekening brengen dan de vergoeding van de schade die ontstaat door het niet nakomen van deze betalingsverplichting. De wettelijke rente is bijvoorbeeld een goede maatstaf voor de berekening van de compensatie voor de te late betaling van het krediet. Dit is een belangrijke verbetering voor de consument.

Soms kan een executieverkoop (gedwongen verkoop van het huis) niet voorkomen worden. Het is belangrijk dat de geldverstrekker dan wel probeert om een goede prijs voor jouw huis te krijgen. Als de opbrengst van het huis onvoldoende is om de hypotheek af te lossen, dan moet de aanbieder met jou een afbetalingsregeling treffen om het resterende bedrag te betalen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten