Terug

Tijdelijk verbod op binaire opties

Binaire opties zijn derivaten (afgeleide financiële instrumenten) waarbij je een voorspelling doet naar het verloop van een onderliggende waarde, zoals van een index of aandeel. Je krijgt een bedrag als je voorspelling uitkomt. Bij een verkeerde voorspelling ben je meestal je hele inleg kwijt. Binaire opties zijn dan ook zeer risicovolle producten. De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft daarom besloten tot een tijdelijk verbod op de verkoop van binaire opties aan consumenten per 2 juli 2018.

Tijdelijke maatregel

De maatregel is tijdelijk en moet periodiek door ESMA heroverwogen worden. Zij kan bijvoorbeeld besluiten de maatregel te verlengen. De maatregel vervalt als ESMA bij het verlopen ervan geen actie onderneemt. Lees hier het laatste besluit van ESMA:

De maatregel is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen nationale toezichthouders van alle EU-lidstaten. De AFM houdt toezicht op de naleving van de maatregel in Nederland.

Het verbod heeft geen invloed op binaire opties die vóór 2 juli 2018 zijn verkocht. Deze binaire opties worden op de afgesproken wijze afgewikkeld.

Grote risico’s voor consumenten

De looptijden van de binaire opties zijn verschillend. Binaire opties worden veelal aangeboden met looptijden van één minuut tot een paar uur. Bij zulke korte looptijden is het bijna onmogelijk de richting van de onderliggende waarde te voorspellen. De consument kan dan in korte tijd – soms in enkele minuten – zijn volledige inleg kwijtraken. Het is bovendien bijna onmogelijk om op lange termijn winst te maken met binaire opties. De overgrote meerderheid verliest juist veel geld met het handelen in binaire opties. ESMA en de AFM vinden binaire opties daarom niet geschikt voor consumenten.

Bescherming van consumenten

De maatregel is genomen om consumenten te beschermen. Hij heeft geen betrekking op professionele beleggers. Consumenten die voldoende kennis en ervaring hebben en in binaire opties willen handelen, kunnen een aanbieder verzoeken om aangemerkt te worden als professionele belegger. Professionele beleggers genieten echter aanzienlijk minder bescherming dan consumenten. Een aanbieder moet bij een zo'n verzoek daarom zorgvuldig nagaan of de consument voldoende kennis en ervaring heeft om als professionele belegger te worden aangemerkt.

Melden van overtredingen

Als je denkt dat een aanbieder producten aanbiedt terwijl dat niet mag, dan kun je dat melden bij ons Meldpunt Financiële Markten. Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen we je niet op de hoogte houden van de voortgang van een melding.

Bezwaar tegen maatregel?

Iedere belanghebbende kan binnen twee maanden vanaf de datum van publicatie van de maatregel bezwaar of beroep aantekenen tegen de maatregel van ESMA. Dat kan bij de bezwaarcommissie van de Europese toezichtautoriteiten of het Europese Hof van Justitie.

Informatie delen

Delen via: deel