Terug

Alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen zijn beleggingsproducten waarvan het rendement niet één op één samenhangt met de koersontwikkelingen op traditionele obligatie- en aandelenmarkten.

Met alternatieve beleggingen wordt meestal een bovengemiddeld rendement nagestreefd, waarbij dan vaak een bovengemiddeld of hoog risico wordt gelopen.

Vastgoed

Beleggen in vastgoed kan op twee manieren: in een beursgenoteerd fonds of in een niet-beursgenoteerd fonds. Aan beide vormen zijn specifieke kosten en risico’s gekoppeld.

Wat gebeurt er met je geld?

Het geld dat een vastgoedfonds ophaalt door het uitgeven van participaties, aandelen of obligaties wordt geïnvesteerd in de bouw of de aankoop van bijvoorbeeld kantoren, winkelcentra of woningen in Nederland of daarbuiten. Het fonds verdient geld aan de verhuur en uiteindelijke verkoop van het vastgoed en keert de winst (na aftrek van kosten) aan de beleggers uit. Beleggen in vastgoed kan op twee manieren: in een beursgenoteerd vastgoedfonds (dit zijn vaak aandelen die verhandelbaar zijn op de beurs) en in een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds. Vastgoedbeleggingen worden aangeboden in verschillende beleggingsstructuren.

De twee meest voorkomende zijn:

  1. Beleggen door aankoop van een participatie, deelnemingsrecht of certificaat. Hierdoor word je participant, aandeelhouder of certificaathouder van een fonds dat belegt in vastgoed.
  2. Beleggen door aankoop van een obligatie. Hierbij koop je een waardepapier dat gedurende een bepaalde looptijd rente uitkeert. Lees ook hoe je een risicovolle belegging in obligaties herkent.

Risico’s bij cryptocurrencies

Investeren in cryptocurrencies, zoals bijvoorbeeld de Bitcoin, wint steeds meer aan populariteit. Hoe meer de koersen stijgen, hoe aantrekkelijker het lijkt om zelf ook in cryptocurrencies te investeren. Het komt zelfs voor dat mensen voor dit doel veel geld lenen. Let op: als het verkeerd uitpakt, ben je niet alleen je investering kwijt, maar blijf je ook achter met een schuld.

Commanditaire vennootschap (CV)

Je kunt via een commanditaire vennootschap (CV) beleggen in bijvoorbeeld vastgoed, scheepvaart of zelfs de filmindustrie. Niet alle CV’s vallen onder toezicht van de AFM. Kijk voor je ergens instapt dus goed naar de voorwaarden, risico’s en het geboden rendement. 

Wat gebeurt er met je geld?

Bij een CV zijn er twee soorten vennoten: één beherend vennoot (de beheerder) en meerdere stille vennoten (de commanditaire vennoten). De stille vennoten zijn de beleggers. Zij brengen geld in de CV in, maar houden zich niet bezig met de verdere gang van zaken van de onderneming. Als stille vennoot krijg je voor je deelname in de vennootschap een rentevergoeding of een aandeel in de winst.

Tips:

  • Lees het prospectus: hierin omschrijft een aanbieder zijn investeringsplannen. Een aanbieder van een CV moet het prospectus laten goedkeuren door de AFM, tenzij er sprake is van een vrijstelling. Dit hangt bijvoorbeeld af van het bedrag dat je minimaal moet inleggen of van het aantal beleggers waaraan de belegging wordt aangeboden.
  • Ga na of de aanbieder een vergunning heeft van de AFM en of het prospectus is goedgekeurd. Kijk op controleer je aanbieder.
  • Check het Kadaster om erachter te komen wie de eigenaar is van het vastgoed, de grond of de schepen waarin belegd wordt. Niet overal in de wereld zijn er registers en niet voor elk product zijn registers. Zo zijn er voor filmproducties geen registers.

Hedge funds

Een hedge fund is een beleggingsfonds dat meestal open is voor een beperkt aantal investeerders. Ieder hedge fund heeft zijn eigen investeringsstrategie.

Alvast enkele tips:

  • Let op: kosten, in- en uitstapmomenten en beleggingsstrategieën kunnen fors verschillen tussen de fondsen. Stap alleen in een hedge fund als je goed begrijpt waarin je geld geïnvesteerd wordt. 
  • Doe aan risicospreiding. Dit doe je door niet je al je geld in hedge funds te beleggen.

Wat gebeurt er met je geld?

Wanneer je belegt in een beleggingsfonds koop je een deel van een fonds. Dit deel heet een participatie. Een beleggingsfonds belegt jouw geld en het geld van andere beleggers. Het totaalbedrag wordt beheerd door de fondsbeheerder en wordt het fondsvermogen genoemd.

Hedge funds hebben meer vrijheid in het beleggingsbeleid dan reguliere beleggingsfondsen. Ieder hedge fund heeft zijn eigen investeringsstrategie. Waar je geld heen gaat hangt af van die investeringsstrategie. Hedge funds vereisen vaak een forse minimale inleg en zijn daardoor minder toegankelijk voor particuliere beleggers.

Beleggingsobjecten

Als je belegt in een beleggingsobject, dan investeer je in bijvoorbeeld hardhout, wijn of vakantiehuizen. Je steekt geld in het object. In ruil daarvoor krijg je rechten.

Informatie delen

Delen via: deel