Terug

Soorten beleggingen

Er zijn vele soorten beleggingsproducten waarin je kunt beleggen. 

Aandelen

Een aandeel is een bewijs van mede-eigendom van een onderneming. Dat gaat vaak gepaard met enige vorm van zeggenschap, zoals stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Maakt het bedrijf winst, dan deelt de aandeelhouder daar vaak in, via dividend. Gaat het goed met de onderneming of zijn de verwachtingen positief, dan stijgt de waarde van het aandeel. Gaat het bedrijf failliet, dan is de aandeelhouder het geld dat hij via aandelen in het bedrijf had gestoken kwijt. 

Obligaties 

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs van een onderneming of overheid die geld geleend heeft. Als een onderneming of overheid geld nodig heeft voor een investering, dan kan dit gefinancierd worden door een obligatie. Gedurende de looptijd van de lening krijgt de obligatiehouder rente uitgekeerd. Dat heet ook wel de coupon. Aan het einde van de looptijd wordt de lening in principe afbetaald. Gaat de lenende instantie gedurende de looptijd failliet, dan heeft een obligatiehouder dezelfde rechten als andere schuldeisers bij de verdeling van bezittingen. Dit is anders als de belegger achtergestelde obligaties heeft. Dan is de rente of coupon vaak wat hoger, maar staat de obligatiehouder achteraan in de rij bij de verdeling van de boedel.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds ontvangt en belegt het geld namens een groep van individuele beleggers in een mandje van verschillende beleggingsproducten. Dat zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed of een combinatie hiervan. Een beleggingsfonds belegt het geld voor rekening en risico van de beleggers. Iedere belegger die geld heeft ingelegd, is dus deelnemer in het beleggingsfonds. Het voordeel van beleggen in beleggingsfondsen is dat dit de mogelijkheid biedt met relatief kleine vermogens gespreid te beleggen. Ook wordt het beleggingsbeleid bepaald en uitgevoerd door professionele fondsmanagers. Dit heeft tegelijkertijd als nadeel dat je hier weinig invloed op hebt en kosten voor maakt. 

Actieve en passieve beleggingsfondsen

Er zijn actief beheerde beleggingsfondsen en passief beheerde beleggingsfondsen. Een actief beheerd fonds heeft een beheerder of team van beheerders die bepalen of zij meer in bedrijf A of in bedrijf B willen beleggen. Een actieve fondsbeheerder heeft zich over het algemeen tot doel gesteld om een beter rendement te behalen dan een bepaalde index. Een passief beleggingsfonds, ook wel indexfonds genoemd, heeft zichzelf tot doel gesteld zo dicht mogelijk bij een bepaalde index te blijven. Een passief fonds volgt dus alleen de index die een vrij vaste samenstelling kent.

Andere veel voorkomende beleggingssoorten

Er zijn nog meer soorten beleggingen. Veel daarvan zijn complex en risicovol. Klik hieronder op een link om verder te lezen.