Terug

Vrijstelling prospectus

In sommige gevallen is er geen prospectusplicht voor het aanbieden van effecten. De aanbieding is dan vrijgesteld van de verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen. Je belegt dan zonder toezicht van de AFM.

Als een aanbieding is vrijgesteld, moet in het (niet goedgekeurde) prospectus en in eventueel reclame-materiaal de waarschuwingszin uit onderstaande afbeelding getoond worden.

vb-vrijstelling-prospectus

In welke gevallen hoeft een prospectus niet te worden goedgekeurd?

  • De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen. 
  • De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste €100.000 per belegger. 
  • De nominale waarde van een effect is €100.000 of meer. 
  • De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken. 
  • De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, is minder dan €5 miljoen (per 1 oktober 2017), berekend over een periode van 12 maanden.

Het is ook mogelijk dat er bij een aanbieding geen goedgekeurd prospectus beschikbaar is doordat de aanbieding niet prospectusplichtig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de effecten niet verhandelbaar zijn of als het gaat om een aanbieding van deelnemingsrechten in een open-end beleggingsinstelling.

Informatie delen

Delen via: deel