Terug

Zijn je geld en beleggingen veilig?

Er zijn beschermingsregelingen voor beleggers als de bank of beleggingsonderneming failliet gaat: vermogensscheiding en de beleggerscompensatieregeling.

Vermogensscheiding

Een bank of beleggingsonderneming moet ervoor zorgen dat je betaalt voor beleggingen op het moment dat je beleggingen ontvangt. En andersom. Dat noemen we het ‘levering tegen betaling’-principe. Ook moet een bank of beleggingsonderneming jouw beleggingen beschermen in het geval van een faillissement. De bank of beleggingsonderneming mag jouw beleggingen niet onterecht gebruiken. Er zijn beleggingsondernemingen die geen beleggingen en gelden van klanten bewaren. Zo’n beleggingsonderneming moet jouw gelden en beleggingen op een rekening bij een bank zetten. Die rekening moet op jouw naam staan. De bank houdt de transacties op jouw rekening bij.

De bescherming van jouw beleggingen kan op twee manieren:

 • Bewaring van jouw beleggingen op eigen naam. Dit heet bewaring volgens de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Deze wet zorgt ervoor dat jouw beleggingen veilig zijn in geval van faillissement van de bank of beleggingsonderneming. Ook is de bank of beleggingsonderneming verantwoordelijk voor de administratie van de beleggingen van haar klanten. Uit deze administratie moet altijd blijken welke belegging van welke klant is.
 • Bewaring van jouw beleggingen bij een zogenaamde bewaarinstelling (voorheen beleggersgiro) die uitsluitend is opgericht om beleggingen te bewaren. Deze bewaarinstelling moet risicomijdend zijn en mag bijvoorbeeld geen commerciële activiteiten ontplooien. In het geval van faillissement van de bank of beleggingsonderneming staan jouw beleggingen veilig bij de bewaarinstelling. De bank of beleggingsonderneming is verantwoordelijk voor de administratie van de bewaarinstelling. 

De bescherming van jouw gelden

Een beleggingsonderneming die ook een bankvergunning heeft, hoeft geen vermogensscheiding toe te passen voor jouw gelden. Een bank mag namelijk jouw gelden voor eigen rekening gebruiken. Voor de bescherming van deze gelden is er het Depositogarantiestelsel.

Een beleggingsonderneming die geen bankvergunning heeft, moet voor jouw gelden wel voldoen aan de regels voor vermogensscheiding. Als zij jouw gelden zelf bewaart, moet zij dit doen in de aparte bewaarinstelling. Gaat jouw bank of een andere beleggingsonderneming failliet? Dan zijn er regels over vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat jouw beleggingen en gelden losstaan van de failliete boedel.

Als toezichthouder controleren wij of beleggingsondernemingen zich houden aan de regels voor vermogensscheiding. Ook treden wij op als zij zich niet aan de regels houden. We gaan in gesprek met de bank of nemen formele maatregelen.

Regels voor beleggingsbescherming

Door verandering van bestaande wetgeving (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID) komen er meer regels om de beleggersbescherming te verhogen. Deze wetgeving heet MiFID II. De regels hebben invloed op onder andere onderstaande onderwerpen:

 • Kostentransparantie
  Beleggingsondernemingen moeten meer informatie geven over de kosten van een beleggingsdienst.
 • Onafhankelijkheid beleggingsadvies 
  Beleggingsondernemingen moeten aangeven of het advies wat zij geven onafhankelijk is.
 • Vragen van klantgegevens
  Verder zijn beleggingsondernemingen verplicht te rapporteren over de transacties die zij voor klanten uitvoeren. Daarvoor hebben zij onder andere informatie nodig van hun klant, zoals het nationaal paspoortnummer. Als een klant geen paspoort heeft dan zal een nationaal identificatienummer gebruikt moeten worden. De paspoort- en identiteitsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toezichtdoeleinden en worden beschermd conform de Europese Wetgeving. Belegginsondernemingen hebben naast het paspoortnummer of nationaal identificatienummer geen andere persoonsgegevens nodig voor de verplichte rapportages, zoals de naam, adres woonplaats of BSN van de klant.
 • Vereisten organisatie beleggingsonderneming
  Het personeel van de belegginsonderneming die contact heeft met de klant moet voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Ook gelden er regels voor het ontwikkelen van producten

Wat merk jij als consument van deze nieuwe regels?

Het kan zijn dat de beleggingsonderneming bepaalde gegevens bij jou opvraagt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld voor het rapporteren over transacties moet de beleggingsonderneming jouw paspoort of een nationaal identificatienummer weten. Of als de belegginsonderneming jou van advies voorziet, dan kan het zijn dat je een vragenlijst moet invullen met vragen over jouw doel om te beleggen, of over jouw ervaring met beleggen. Deze gegevens heeft de beleggingsonderneming nodig om jou een goed advies te kunnen geven.
Meer informatie over deze nieuwe regels (MiFID II) vind je op de professionele pagina's van deze website.

Beleggerscompensatiestelsel

De beleggerscompensatieregeling beschermt particulieren en 'kleine' ondernemingen die geld of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een bank of beleggingsonderneming met een vergunning. De vergoeding bij de beleggerscompensatieregeling is maximaal €20.000 per persoon.

Bij overtreding vermogensscheidingregels

De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Deze regels moeten ervoor zorgen dat als een beleggingsonderneming (bijvoorbeeld vermogensbeheerder) of bank failliet gaat, de beleggingen en/of gelden van cliënten zijn afgescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank. Dit voorkomt dat de beleggingen van cliënten in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank vallen. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden.

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB voert het beleggerscompensatiestelsel uit. Neem contact op met DNB voor meer informatie. De Informatiedesk van DNB is bereikbaar via e-mail info@dnb.nl en telefonisch op werkdagen van 09.00-17.00 uur, tel.: 0800 020 1068 (gratis).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten