Terug

Is mijn geld veilig?

Er zijn beschermingsregelingen voor beleggers: de vermogensscheiding en de beleggerscompensatieregeling.

Vermogensscheiding

Gaat jouw bank of een andere beleggingsonderneming failliet? Dan zijn er regels over vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat jouw beleggingen en gelden losstaan van de failliete boedel.

Als toezichthouder controleren wij of beleggingsondernemingen zich houden aan de regels voor vermogensscheiding. Ook treden wij op als zij zich niet aan de regels houden. We gaan in gesprek met de bank of nemen formele maatregelen. 

De regels voor een bank die belegt

Een bank moet:

  • Ervoor zorgen dat je betaalt voor beleggingen op het moment dat je beleggingen ontvangt. En andersom. Dat noemen we de ‘levering tegen betaling’-principe.
  • Jouw rechten beschermen. Lees hieronder verder hoe de bank jouw beleggingen beschermt. 

De regels voor een organisatie die belegt

Een organisatie moet jouw gelden en beleggingen op een rekening bij de bank zetten. Die rekening moet op jouw naam staan. De bank administreert de transacties op jouw rekening.

De bank biedt bescherming afhankelijk van het soort belegging

Er zijn twee soorten:

  1. Beleggingen die vallen onder de Wge
    Is jouw bank aangesloten bij het centraal bewaarinstituut Euroclear Nederland? Dan loop je geen risico als de bank failliet gaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor aandelen en obligaties in fondsen die genoteerd zijn bij NYSE Euronext Amsterdam. Naast de reguliere leden kent Euroclear ook zogenaamde ‘dormant members’, of wel slapende leden. Ook hiervoor geldt dat je geen risico loopt als de bank failliet gaat. Is jouw bank niet aangesloten bij Euroclear Nederland? Dan is een bewaarbedrijf nodig.

  2. Beleggingen die niet vallen onder de Wge
    De bank bewaart jouw beleggingen bij een bewaarbedrijf. Een bewaarbedrijf bewaart effecten. De kans is erg klein dat een bewaarbedrijf failliet gaat. Een bewaarbedrijf is namelijk niet commercieel. Het bewaarbedrijf heeft verplichtingen naar jou toe. Houdt het bewaarbedrijf zich niet aan de verplichtingen? Dan mag je de bank daarop aanspreken.

Beleggerscompensatiestelsel

De beleggerscompensatieregeling beschermt particulieren en 'kleine' ondernemingen die geld of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een bank of beleggingsonderneming met een vergunning. De vergoeding bij de beleggerscompensatieregeling is maximaal €20.000 per persoon.

Bij overtreding vermogensscheidingregels

De AFM controleert of beleggingsondernemingen en banken voldoen aan de vermogensscheidingsregels. Deze regels moeten ervoor zorgen dat als een beleggingsonderneming (bijvoorbeeld vermogensbeheerder) of bank failliet gaat, de beleggingen en/of gelden van cliënten zijn afgescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming of bank. Dit voorkomt dat de beleggingen van cliënten in de failliete boedel van de beleggingsonderneming of bank vallen. Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden.

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB voert het beleggerscompensatiestelsel uit. Neem contact op met DNB voor meer informatie. De Informatiedesk van DNB is bereikbaar via e-mail info@dnb.nl en telefonisch op werkdagen van 09.00-17.00 uur, tel.: 0800 020 1068 (gratis).

Informatie delen

Delen via: deel