Terug

Bankierseed

De bankierseed is een beroepseed waarbij beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming onder meer beloven dat ze het belang van de klant centraal stellen. En dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen.

Eed of belofte

Alle medewerkers van banken én medewerkers van financiële ondernemingen met inhoudelijk klantcontact, zijn verplicht om de ‘bankierseed’ af te leggen. Officieel heet de bankierseed de ‘eed of belofte in de financiële sector’. Daarnaast geldt de eed ook voor beleidsbepalers en commissarissen van financiële ondernemingen. Aan de eed is een gedragscode verbonden.

Overtreding van de eed kun je melden

Voor bankmedewerkers is tuchtrecht van toepassing. Dit betekent dat je een melding kunt doen over een bankmedewerker die de eed heeft afgelegd en niet werkt volgens de gedragscode. Via de website www.tuchtrechtbanken.nl kun je een overtreding van de eed door een bankmedewerker melden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over advies