Terug

Kosten voor beleggingsdienstverlening

Als je gaat beleggen, dan betaal je direct voor de verleende diensten. Dit betekent dat banken, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders kosten direct in rekening brengen bij jou als belegger voor beleggingsadvies, vermogensbeheer of execution only.

Aanbieders vergelijken

Om aanbieders onderling te vergelijken heeft een aantal banken de vergelijkende kostenmaatstaf geïntroduceerd. Deze maatstaf geeft een inschatting van de kosten van de beleggingsdienstverlening plus de geschatte kosten van de beleggingsfondsen/producten in de effectenportefeuille.

Vraag aan je aanbieder hoe hoog de vergelijkende kostenmaatstaf is en welke kosten er verbonden zijn aan de fondsen waarin ze beleggen. Zo kan je bewust afwegen welke toegevoegde waarde je beleggingsadviseur of vermogensbeheerder levert voor de kosten die hij in rekening brengt.

Kosten op zichzelf zeggen niet alles. Ze moeten altijd in relatie met het risico en het rendement van de belegging worden gezien. Op basis van deze drie gegevens (kosten, risico en rendement) kan je een weloverwogen beslissing nemen.

Informatie delen

Delen via: deel