Terug

AFM legt de heer J. Jacobs last onder dwangsom op

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de heer J. Jacobs een last onder dwangsom opgelegd omdat hij geen gehoor geeft aan informatieverzoeken. De dwangsom bedraagt € 5.000 per dag.

Vermoeden van oneerlijke handelspraktijken

De AFM is een onderzoek gestart naar de activiteiten van Romanum Squadron B.V. omdat er vermoedens zijn van oneerlijke handelspraktijken. Het lijkt erop dat klanten worden misleid omdat er in hun naam consumptieve kredieten worden afgesloten, die mogelijk worden gebruikt voor een piramidesysteem. Het gaat om overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet op het financieel toezicht.

Geen gehoor aan informatieverzoeken

De heer Jacobs is (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder van Romanum Squadron B.V. De AFM heeft hem in het kader van haar onderzoek naar deze overtredingen om informatie verzocht. Ondanks herhaalde verzoeken heeft hij die niet geleverd. Daarom ontving hij op 22 september 2021 een last onder dwangsom. Voor iedere dag dat de heer Jacobs niet voldoet aan de opgelegde last om de informatie te verstrekken, loopt de dwangsom op met € 5.000 tot een maximum van € 50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald.

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2308 of kees.versluis@afm.nl.  

Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel