Terug

AFM publiceert handvatten voor informatiedocument verzekeringen

Nieuws

vrouw-tegen-bank-met-papieren

Het informatiedocument voor consumenten over wat een verzekering wel en niet dekt en wat de verplichtingen zijn, mist vaak belangrijke informatie. Consumenten lopen hierdoor het risico om bij hun keuze niet goed geïnformeerd te zijn. Daarom geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) handvatten mee aan de opstellers van dit soort documenten.

In het kort

  • Informatie over gedekte risico’s is over het algemeen goed
  • Uitgesloten risico’s en belangrijke dekkingsbeperkingen vaak niet (voldoende) opgenomen
  • AFM geeft handvatten mee voor correct opstellen van het IPID

De AFM heeft verschillende Insurance Product Information Documents (IPID) beoordeeld van inboedel-, aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In een IPID moeten ontwikkelaars van financiële producten, zoals verzekeraars of gevolmachtigd agenten, aan consumenten duidelijk maken wat de verzekering dekt, wat niet onder de verzekering valt en welke verplichtingen de klant heeft.

Dekkingsbeperkingen vaak niet opgenomen

Het IPID geeft niet altijd voldoende inzicht in de uitgesloten risico’s, dekkingsbeperkingen en verplichtingen tijdens de looptijd. Belangrijke factoren zijn vaak niet opgenomen, zoals dekkingsbeperkingen die specifiek voor die verzekering gelden. Het IPID moet hier juist voldoende inzicht in geven, zodat de consument op basis hiervan een goed geïnformeerde beslissing kan nemen. Uit het onderzoek blijkt dat de consument over het algemeen wel goede informatie krijgt over welke risico’s de verzekering dekt.

IPID moet keuze makkelijker maken

Het IPID komt voort uit de Insurance Distribution Directive (IDD) die nu bijna twee jaar van kracht is. 'Het IPID maakt het voor consumenten gemakkelijker om verzekeringen te begrijpen en vergelijken. Maar wij vinden veel IPID’s nog niet goed genoeg,' zegt Jan Berndsen, hoofd Verzekeren en Pensioenen van de AFM. 'Als iedere verzekeraar dezelfde juiste invulling geeft aan het IPID, wordt het voor de consument makkelijker om de verschillen tussen de verzekeringen te zien.'

Handvatten voor het IPID

De AFM roept alle ontwikkelaars op hun IPID’s op basis van de bevindingen kritisch tegen het licht te houden. In dat kader is een aantal handvatten voor het IPID opgesteld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel