Terug

AFM beboet Flow Traders voor niet tijdig melden transacties

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Flow Traders B.V. op 1 februari 2019 een bestuurlijke boete van €100.000 opgelegd voor overtreding van de transactierapportageverplichting. Flow Traders heeft van 21 maart tot 20 juli 2017 gegevens over 140.500 transacties niet tijdig aan de AFM gemeld.

Belang transactierapportageverplichting

Beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten zijn verplicht de gegevens over deze transacties zo spoedig mogelijk, uiterlijk de eerstvolgende werkdag te melden aan de AFM. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties voor de uitoefening van haar taak als toezichthouder op de financiële markten. De meldingen stellen de AFM in staat om inzicht te krijgen in het (transactie)gedrag en ontwikkelingen op deze markten. Daarbij kan eventueel marktmisbruik worden opgespoord. Het niet tijdig melden van transacties belemmert dit toezicht van de AFM.

Verlaging boete door houding Flow Traders

Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €500.000. De AFM heeft redenen om de boete voor Flow Traders sterk te verlagen. De AFM waardeert dat Flow Traders de overtreding zelf heeft ontdekt en aan de AFM heeft gemeld. Zij stelde zich daarbij constructief op tegenover de AFM. Bovendien heeft Flow Traders de nodige verbeteringen aangebracht in haar rapportagesysteem, waarmee in de toekomst een volledige rapportage moet worden gegarandeerd. De AFM vindt het daarom passend de overtreding te beboeten met een bedrag van €100.000.

Flow Traders heeft geen bezwaar ingesteld tegen het boetebesluit, dat hiermee definitief is geworden.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Michiel Gosens, woordvoerder AFM, via 02 – 797 2771 of michiel.gosens@afm.nl.

Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
01-02-2019 geen

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel