Terug

Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management

18 Jul 2017 Waarschuwing van een buitenlandse toezichthouder

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek opnieuw voor de activiteiten van de vennootschappen Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management.

Ondanks haar eerdere waarschuwingen ontvangt de FSMA nog steeds consumentenvragen over Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management, waaruit blijkt dat deze vennootschappen nog steeds actief zijn in België.

De FSMA wijst er op dat deze vennootschappen in België geen vergunning hebben als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mogen dus geen bank- of beleggingsdiensten in of vanuit België verstrekken.

Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management verspreiden het gerucht dat zij een vergunning hebben in België of andere Europese landen, wat niet het geval is. Er zijn geen contacten met de Belgische toezichthouders met het oog op het verwerven van een vergunning, zoals ook vaak beweerd wordt door deze vennootschappen.

Bovendien vertoont het door die vennootschappen voorgestelde systeem duidelijk kenmerken van een piramidefraude of althans van Ponzifraude. De FSMA verwijst in dat verband naar haar algemene waarschuwing over dat soort fraude van 23 september 2016.

Verschillende buitenlandse toezichthouders publiceerden intussen waarschuwingen over Questra Holdings, Questra World en Atlantic Global Asset Management:

  • De Oostenrijkse toezichthouder FMA)
  • De Liechtensteinse toezichthouder (FMA
  • De Poolse toezichthouder (KNF)
  • De Britse toezichthouder (FCA)
  • De Spaanse toezichthouder (CNMV)

Om al die redenen raadt de FSMA ten zeerste af om in te gaan op beleggingsvoorstellen van die vennootschappen en om geld te storten op rekeningnummers die zij opgeven.

De FSMA wijst er ook op dat een hoog rendement onmogelijk is zonder een hoog risico. Het tegenovergestelde beweren is misleidend of zelfs bedrieglijk.

Informatie delen

Delen via: deel