Back

Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Below you will find information from the register financial service providers. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • Trade name Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • License number 12039559
  • Place of residence MÜNCHEN
  • Country Duitsland

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Inkomensverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Vermogen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Zorgverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Inkomensverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Vermogen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Zorgverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Inkomensverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Vermogen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen Product Zorgverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010

Date last update: 15 July 2018

Share information

Share on: Share this