Back

Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Below you will find information from the register financial service providers. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • Trade name Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • License number 12039559
  • Place of residence MÜNCHEN
  • Country Duitsland

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Inkomensverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Vermogen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Zorgverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Inkomensverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Vermogen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Zorgverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010

EU-passport (incoming)

Financial service Product Date of entrance End date
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Inkomensverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen particulier Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Schadeverzekeringen zakelijk Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Vermogen Date of entrance 14 apr 2010
EER Bemiddelaar in verzekeringen (2:84) Product Zorgverzekeringen Date of entrance 14 apr 2010

Date last update: 19 January 2018

Share information

Share on: Share this