Back

Andries van der Veen Beleggingsconsultant

Below you will find information from the register investment firms. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Andries van der Veen Beleggingsconsultant
  • Trade name Andries van der Veen Beleggingsconsultant
  • Place of residence Marum
  • Country Nederland

Application

Financial service Service / activity Date of entrance
Beleggingsdienst (2:96) Service / activity d Beleggingsadvies Date of entrance 08 mar 2018

Application (restrictions)

Restriction Date of entrance End date
Aan de vergunning is de beperking verbonden dat de beleggingsonderneming uitsluitend beleggingsdiensten mag verrichten voor zover deze vallen binnen de reikwijdte van het nationaal regime, zoals omschreven in artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft. Dit houdt onder meer in dat de beleggingsdiensten uitsluitend betrekking mogen hebben op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en dat deze vergunning geen mogelijkheid biedt voor het verkri Date of entrance 08 mar 2018

Date last update: 26 October 2020

Share information

Share on: Share this