Go to content
""
Nieuws 09/12/22

AFM consulteert aanvulling Leidraad vergoeding vervroegde hypotheekaflossing

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een passage toevoegen aan de bestaande 'Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’. Wij zien aanleiding om in de leidraad te verduidelijken op welk moment de vergelijkingsrente wordt vastgesteld. De consultatie loopt tot 20 januari 2023.

 

Verduidelijking moment van vaststellen vergelijkingsrente

De AFM wil de bestaande leidraad, die is gepubliceerd in 2017, aanvullen. Omdat de hypotheekrente recent een aantal keer is gestegen en sommige aanbieders de vergelijkingsrente vaststellen op een datum voorafgaand aan de aflosdatum, hebben wij hierover vragen ontvangen van consumenten en adviseurs. Met de aanvulling willen wij verduidelijken op welk moment de vergelijkingsrente bij vervroegd aflossen wordt vastgesteld. Een onjuist gehanteerde datum voor het vaststellen van de vergelijkingsrente kan ertoe leiden dat een aanbieder een hogere vergoeding in rekening brengt dan het door haar geleden financiële nadeel.

Consultatie

De AFM consulteert twee documenten. Dit zijn:

Mogelijkheid om te reageren tot 20 januari 2023

Wij bieden marktpartijen de mogelijkheid om te reageren op de twee documenten. U heeft hiervoor de tijd tot 20 januari 2023. Stuur uw reactie of eventuele vragen naar vervroegdaflossen@afm.nl.

Publicatie na consultatie

De leidraad en de sectorbrief worden op basis van de reacties waar nodig aangepast. Daarna publiceren wij deze naar verwachting begin februari op haar website. Daarbij wordt ook een ‘feedbackstatement’ gepubliceerd, waarin wij aangeven wat we met de reacties op de consultatie hebben gedaan.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.