Go to content
glazen-potten-geld-plantje
Nieuws 30/06/21

Pensioensector in beeld gebracht

Hoeveel pensioendeelnemers kunnen keuzes maken bij hun pensioen? En hoeveel maken daar daadwerkelijk gebruik van? En zijn er verschillen tussen de diverse aanbieders en de soorten pensioenovereenkomsten? Met het eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’ geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) antwoord op onder andere deze vragen en geeft zo nieuwe inzichten in de tweedepijlerpensioensector.

De AFM heeft pensioenaanbieders (pensioenfondsen, PPI’s en verzekeraars) onder andere gevraagd te rapporteren over verschillende keuzes die zij hun deelnemers aanbieden en de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt. Het gaat hierbij om keuzes in de opbouwfase, dus bijvoorbeeld keuzes die deelnemers kunnen maken aangaande het beleggingsbeleid, en over keuzes op pensioendatum die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen.

Inzicht in keuzes en kenmerken van de pensioenregeling 

De AFM ziet in het sectorbeeld dat van alle deelnemers die een voorlopige keuze moeten maken voor een vaste of variabele uitkering, meer dan 95% de standaardoptie die de pensioenaanbieder aanbiedt volgt. Hierbij ziet de AFM geen verschil tussen de situaties dat de standaardoptie een vaste uitkering is of dat deze variabel is. Met de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel, en de daarmee samenhangende verschuiving van risico’s naar de deelnemer, wordt het steeds belangrijker dat deelnemers goed begeleid worden bij de (stapeling van) keuzes. De impact voor de deelnemer kan namelijk groot zijn als de keuze niet passend is.

Uitvraag op herhaling

Het sectorbeeld is opgesteld op basis van informatie die de AFM bij de ruim 200 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s heeft opgevraagd. Het gepubliceerde sectorbeeld over 2019 geeft nieuwe en meer verfijnde inzichten op sectorniveau. Het is een algemeen beeld en is niet op individuele ondernemingen terug te voeren.  

Om trends in de sector te kunnen volgen herhaalt de AFM in de komende jaren dit onderzoek. Ons voornemen is om de informatie en inzichten jaarlijks met de sector te delen. Ook maken de inzichten  het mogelijk om ons werk als toezichthouder effectief uit te voeren. Ook dit jaar hebben de aanbieders weer een verzoek om een toezichtrapportage ontvangen. Zij hebben tot eind september de tijd om de gegevens over 2020 aan te leveren. Het aanleveren van zo’n toezichtrapportage is verplicht.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.