Go to content
Zittende vrouw die nadenkt
Nieuws 18/01/22

AFM introduceert vereenvoudigde afhandeling boetezaken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan de AFM de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit. 

Efficiënte en definitieve afdoening

Vereenvoudigde afdoening is gericht op een snelle en definitieve afronding van een boetezaak. Er zijn dan geen langdurige en kostbare juridische procedures nodig. Dat kan in het belang van zowel de overtreder als de AFM zijn. Zo kan de overtreder de zaak achter zich laten en de AFM haar handhavingscapaciteit effectiever inzetten.

Niet van toepassing op alle zaken

De AFM zal per boetezaak bekijken of vereenvoudigde afdoening een optie is. Bij de afweging kunnen verschillende factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld of er principiële kwesties spelen die vragen om een volledig uitgewerkt besluit, en of het in geval van meerdere samenhangende boetezaken haalbaar is. Ook de houding van de overtreder in het proces kan meewegen. 

De werkwijze van de AFM is beschreven in de ‘Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM'. De werkwijze gaat in per 1 februari 2022.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.