Go to content

Let extra goed op bij aanbieders van flitskrediet (minileningen)

Een flitskrediet (ook wel minilening genoemd) is een lening met een korte looptijd en relatief lage leensom (vaak enkele tientallen tot honderden euro’s). Aanbieders van minileningen vallen ook onder ons toezicht en hebben een AFM-vergunning nodig. Deze aanbieders moeten, net zoals alle kredietaanbieders, toetsen of de lening verantwoord kan worden verstrekt en een BKR-toets doen. 

Buitenlandse aanbieders

Er zijn flitskredietaanbieders die niet onder de vergunningplicht vallen van de AFM en die wel online flitskredieten aanbieden aan de Nederlandse consument. Deze aanbieders werken vanuit andere landen binnen de Europese Unie. Een kredietaanbieder mag in Nederland maximaal percentage per jaar aan kosten in rekening brengen voor een krediet (de maximale kredietvergoeding). De hoogte hiervan wordt wettelijk bepaald door de Rijksoverheid. 

Ook buitenlandse flitskredietaanbieders moeten zich houden aan deze maximale kredietvergoeding als ze geld lenen aan Nederlandse consumenten.

Vrijwel alle kosten vallen onder de maximale kredietvergoeding: rente, kosten voor het niet op tijd terugbetalen van de lening maar ook bijvoorbeeld kosten voor een (verplichte) garantstelling. Ook als de kredietaanbieder hiervoor verwijst naar een derde partij.

Meer informatie over onjuiste berekeningen van de maximale kredietvergoeding vindt je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Heb jij een flitskrediet afgesloten en vermoed je dat de kosten hoger zijn dan toegestaan?

Bereken of de flitskredietaanbieder een hoger bedrag op jaarbasis in rekening brengt dan de maximale limiet. Zijn de kosten hoger, dan dat raadt de AFM het volgende aan:

• melding maken bij de AFM. Gebruik het contactformulier of bel het Meldpunt Financiële Markten
• eventueel juridisch advies inwinnen bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket (gratis) of contact opnemen met de rechtsbijstandsverzekeraar.