Go to content

Is (private) lease ook een lening?

Over het algemeen geldt dat lease valt onder of financial of operational lease. Bij financial lease wordt de afnemer eigenaar van het product en is sprake van een krediet. Bij operational lease wordt alleen betaald voor het gebruiksrecht en wordt het product geen eigendom van de afnemer. Deze vorm van lease is niet vergunningplichtig voor het aanbieden van krediet.

Je ziet tegenwoordig steeds meer advertenties voor het privé leasen van allerlei spullen, zoals een computer, een wasmachine, een auto, meubels of zelfs een bed. Hieronder leggen we uit wat private lease inhoudt en geven benoemen we 4 zaken waar je op moet letten.

Wat is private lease?

Private lease is te vergelijken met het huren van een product. Voor een 'vast' bedrag per maand rijd je in een gloednieuwe auto of kun je een nieuwe tv, laptop of wasmachine in gebruik nemen. Je wordt geen eigenaar van het product en meestal geef je na afloop van het contract het product terug aan het leasebedrijf.

4 tips

1. Ga na of je de lasten van private lease kunt dragen

Bij private lease ga je een contract aan voor soms wel enkele honderden euro’s per maand, vaak voor een aantal jaar. Je moet dus iedere maand een deel van je inkomen afdragen om de private lease te betalen. Private lease verhoogt dus je maandelijkse vaste lasten en je houdt minder geld over voor andere (noodzakelijke) uitgaven. Als je moeilijk rondkomt, kan een nieuwe maandelijkse vaste last ervoor zorgen dat je in de schulden terecht komt.

2. Is tussentijds beëindigen van het contract mogelijk en welke kosten zijn hieraan verbonden?

Een private leasecontract ga je aan voor langere tijd. Het is bij private lease vaak niet mogelijk om tussentijds het contract te beëindigen of alleen tegen hoge kosten. Raadpleeg de aanbieder en de voorwaarden van private lease als je wilt weten of tussentijdse opzegging van het private leasecontract mogelijk is en welke kosten hieraan zijn verbonden.   

3. Bereken wat de totale kosten van het product worden

Als je bijvoorbeeld een tv in gebruik neemt via private lease, kan het totale bedrag dat je over de hele periode voor het gebruik van deze tv uitgeeft veel hoger zijn dan de prijs van de tv in de winkel. Omdat je maandelijks betaalt, lijkt de tv ‘goedkoop’ maar de optelsom van deze maandelijkse betalingen kan aanzienlijk hoger zijn dan de aanschafprijs van de tv.

4. Onderzoek welke service is inbegrepen

Private leasecontracten kunnen sterk van elkaar verschillen. Sommige contracten bieden extra service als er iets kapot gaat, zijn inclusief verzekeringen of dekken regulier onderhoud. Andere contracten bieden deze extra services niet