Go to content

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een lening?

Wil je een lening (consumptief krediet) afsluiten? Lees onze tips voordat je je handtekening zet.

Controleer de aanbieder

Controleer altijd of de kredietaanbieder of adviseur een vergunning heeft van de AFM of DNB. Via vergelijkingssites op internet kun je snel een globaal beeld krijgen van de kredietaanbieders. Let op, niet alle vergelijkingssites zijn onafhankelijk.

Let extra op als er gratis e-mailadressen van bijvoorbeeld gmail of hotmail worden gebruikt. Ook als je kopieën van persoonlijke documenten naar zulke mailadressen moet sturen.

Pas op met bezoek van een adviseur aan huis

Bezoek aan huis kan een extra service van de adviseur zijn. Maar het hoeft niet! Een advies over een lening kan namelijk ook gewoon bij de adviseur op kantoor, per post of telefoon worden gegeven. Een adviseur mag alleen bij jou thuis langskomen als jij zelf duidelijk om het huisbezoek hebt gevraagd.

Wanneer het initiatief daarvoor bij de adviseur ligt, bijvoorbeeld als ze ongevraagd voor de deur staan met een aanbieding, wordt dit colportage genoemd. Dat is bij dit soort producten een overtreding van de wet. Het kan er namelijk voor zorgen dat je niet genoeg tijd krijgt om de stukken goed door te nemen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Sommige adviseurs rekenen trouwens ook kosten voor zo’n bezoek aan huis. Overweeg dus of een huisbezoek echt noodzakelijk is.

Beslis niet te snel. Zet niet meteen je handtekening onder een contract. Zorg ervoor dat je altijd nog even na kunt denken.

Weet wat de lening kost, voorkom onterechte kosten

De slogan ‘let op, geld lenen kost geld’ is er niet voor niets. Zorg dat je vooraf weet wat de lening kost. Bekijk en vergelijk de krediettabellen van aanbieders. Iedere kredietverstrekker moet de informatie in een krediettabel op dezelfde wijze berekenen en presenteren. Hierdoor kun je, door alleen te kijken naar het jaarlijks kostenpercentage (JKP), een goede vergelijking maken van de goedkoopste en de duurste kredietverstrekker. Let daarnaast natuurlijk ook nog op de voorwaarden.

Betaal nooit vooraf geld om een lening te krijgen

De AFM ontvangt regelmatig signalen van consumenten die vóóraf geld betalen (zogenaamd een verzekeringspremie of administratiekosten) maar uiteindelijk geen lening krijgen. Dit is niet toegestaan.

Vooral via internet wordt nog steeds geadverteerd door kredietaanbieders die niet beschikken over een vergunning. Het gaat hierbij bovendien vaak om leningen zonder BKR-registratie. Voor consumenten die al in een lastige financiële positie zitten, kan de verleiding groot zijn om te zoeken naar alternatieve leningen waar minder voorwaarden aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een lening zonder BKR-registratie. Dit is echter niet toegestaan.

Wij waarschuwen nadrukkelijk voor illegale kredietaanbieders die kosten in rekening brengen bij consumenten om een lening te krijgen. Het gaat hier meestal om fraude. Neem bij twijfel eerst contact op met het Meldpunt Financiële Markten.

Bemiddelingskosten zijn verboden en verzekeringsadvies is niet verplicht

De adviseur wordt voor de bemiddeling bij de lening door de geldverstrekker betaald. Het is verboden kosten te berekenen voor het (over)sluiten van de lening! Een overeenkomst waarin wel een vergoeding wordt gevraagd voor het (over)sluiten van de lening is vernietigbaar.

Voor een advies over verzekeringen (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkloosheidsverzekering) mogen wel redelijke kosten in rekening worden gebracht. Vaak worden deze kosten dan meegefinancierd en geïncasseerd wanneer de lening is uitbetaald. Maar verzekeringsadvies is niet verplicht.

Let dus heel goed op de kosten. Vraag eerst altijd of de adviseur iets rekent, en waarvoor dat is.

Houd rekening met de kosten op lange termijn

Als je een lening afsluit zit je hier een lange tijd aan vast. De keuze voor lage maandlasten kan betekenen dat je een langere tijd moet terugbetalen, dat je niet aflost of dat de rente variabel is en in de loop van de tijd stijgt.

Denk goed na over de maandlasten en de totale hoogte van de lening. Zorg ervoor dat je de lening op tijd kunt terugbetalen zodat je hier later geen last van hebt.

Gebruik je spaargeld

Gebruik je spaargeld als je dat hebt. Het is vaak veel goedkoper om eerst je spaargeld te gebruiken, voordat je een lening afsluit.