Go to content

Weet of de lening echt wordt afgelost

Bij een doorlopend krediet wordt maandelijks meestal een vast deel van de kredietlimiet of hoogst uitstaande kredietsaldo in rekening gebracht. Dit maandbedrag bestaat dan uit rente en aflossing. Hoeveel je per maand aflost is afhankelijk van de contractvoorwaarden die je hebt gemaakt met de kredietverstrekker en de hoogte van de rente. De geldverstrekker mag maximaal 12% rente in rekening brengen, dat is wettelijk bepaald.

Rentekredieten

Er zijn in het verleden ook doorlopende kredieten verstrekt waar uitsluitend rente over betaald moet worden. Dit wordt een rentekrediet genoemd. Uiteindelijk moet de kredietlimiet wel afgebouwd worden. Vaak moet hiermee gestart worden als je de leeftijd van 58-60 jaar bereikt. Dan gaan ook je maandlasten omhoog. Soms worden de maandlasten verdubbeld of nog hoger.

Weet hoeveel je maandelijks aflost

Consumenten weten soms niet hoeveel zij maandelijks aflossen op hun doorlopend krediet. Dit kan later leiden tot een moeilijk of niet draagbare maandlast. Niet of nauwelijks aflossen zorgt bovendien voor een relatief kostbare lening (er wordt namelijk een lange tijd rente gerekend over het uitstaande kredietbedrag). Controleer op de rekeningafschriften die je ontvangt van de geldverstrekker hoeveel er maandelijks wordt afgelost. En hoe lang het duurt voordat het krediet is afgelost.

Herbeoordeling krediet

Wij wijzen consumenten met een doorlopend krediet er op dat het verstandig kan zijn om contact op te nemen met hun kredietverstrekker en/of -bemiddelaar voor een herbeoordeling. Hiervoor mogen aan de consument geen kosten in rekening worden gebracht. Tussenpersonen ontvangen hiervoor een doorlopende provisie van de kredietverstrekker. Het kan ook zijn dat je zelf wordt benaderd door je kredietverstrekker en/of –bemiddelaar. We raden je aan om op te letten of de oversluiting wel tot een verbeterde situatie leidt. Laat je dus goed informeren.

Heb je hierbij problemen? Meld je dan bij het Meldpunt.