Go to content

Hypotheek en echtscheiding

De AFM kan zich situaties voorstellen waarin het wenselijk is dat er (in beperkte mate) van de normen wordt afgeweken bij echtscheiding of relatiebreuk van twee personen die gezamenlijk een hypothecair krediet hebben afgesloten.

Echtscheiding en leennormen

De vraag is wanneer de afwijking van de leennormen wel of niet financieel verantwoord is voor de consument. De belangrijkste redenen voor het maken van deze uitzonderingen zijn de volgende:

Er is al een gezamenlijke hypotheek. Als een van beide partners de woning zou moeten verlaten kan dat voor een ongewenste financiële situatie zorgen.
Bij het bepalen van de maximale leencapaciteit wordt rekening gehouden met een buffer voor onvoorziene omstandigheden door bij toetsing uit te gaan van een 30-jarige annuïtaire hypotheek.

De AFM vindt dat tijdelijke toetsing zonder rekening te houden met de noodzakelijke buffer mogelijk kan zijn bij echtscheiding. Belangrijke voorwaarde is dat de hypotheeklasten betaalbaar zijn en het een (aantoonbare) bestendige situatie betreft. De hypotheekverstrekker moet voldoende criteria vastgeleggen voor de beoordeling van de kredietaanvraag om overkreditering te voorkomen. De adviseur moet daarbij uiteraard een adequate afweging te maken.Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een adviseur die bijvoorbeeld al ervaring heeft met echtscheidingsdossiers.


De AFM hecht er waarde aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze potentieel kwetsbare groep klanten. Zolang woningbehoud in het belang is van de klant dan verwachten wij dat aanbieders ernaar streven om dat te ook bereiken, mits er sprake is van een bestendige financiële situatie voor de klant. Bij afwijking van de leennorm (dus bij maatwerk) moet de aanbieder motiveren en in het dossier onderbouwen, waarom het krediet verantwoord is en aannemelijk maken dat er sprake is van een bestendige situatie.

Door de belastingregels kun je de totale hypotheek waarschijnlijk niet volledig aflossingsvrij door laten lopen. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een adviseur

Klik hier voor meer AFM-informatie.

Meer informatie

• Belastingdienst.nl - Scheiden of uit elkaar gaan – wat betekent dat voor uw belastingen en uw toeslagen?