Vervroegd aflossen: uitleg in 4 stappen

Als je vervroegd aflost of je hypotheek oversluit, betaal je daar soms voor. De hoogte van dit bedrag mag niet hoger zijn dan het werkelijke financiële nadeel van de aanbieder. Aanbieders moeten duidelijkheid geven over de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen. Je kunt hier dus naar vragen. Aanbieders berekenen in de praktijk de vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek op basis van de netto contante waarde methode. Uitleg in 4 stappen.

Stap 1 - Bekijk het verloop van jouw hypotheek

Eerst bekijkt de hypotheekaanbieder wat jouw uitstaande hypotheekschuld is. Dit is de actuele stand van de hypotheek. Vervolgens berekent hij welk bedrag je mag aflossen zonder daarover een vergoeding te betalen. Dit bedrag wordt van de hypotheekschuld afgetrokken. Daarna bekijkt hij of je maandelijks aflost. Dit doe je met een lineaire of annuïteitenhypotheek. Als je een spaarhypotheek hebt, mag je het opgebouwde spaarkapitaal en de afgesproken toekomstige spaarbedragen beschouwen als aflossing.
De hypotheekaanbieder kijkt naar je rentevaste periode en bepaalt daarmee het toekomstige verloop van jouw uitstaande hypotheekschuld.

Stap 2 - Bepaal contractrente en vergelijkingsrente

De hypotheekaanbieder kijkt eerst welke rente je nu betaalt voor jouw hypotheek. Dit wordt de contractrente genoemd.
De hypotheekaanbieder bekijkt ook welke rente hij nu zou kunnen ontvangen voor het bedrag dat je vervroegd aflost. Stel, je wilt een bedrag aflossen en je hebt nog een looptijd van 5 jaar. Dan bekijkt de hypotheekaanbieder welke rente hij nu nog kan vragen aan klanten die een hypotheek willen met een looptijd van 5 jaar. Hij kijkt hiervoor naar zijn huidige aanbod van rentetarieven. Dit rentetarief wordt de vergelijkingsrente genoemd.

Stap 3 - Bereken de gemiste rentebetalingen

De hypotheekaanbieder berekent nu de gemiste rentebetalingen. Eerst vermenigvuldigt hij het verloop van de uitstaande hypotheekschuld met de contractrente. Vervolgens doet hij dit ook met de vergelijkingsrente. Op basis van het verschil, bepaalt hij gedurende de resterende rentevast periode per maand de gemiste rentebetalingen aan de hand van het verloop van de uitstaande hypotheekschuld.

Stap 4 - Maak het contant

Omdat je eigenlijk de rente in de toekomst zou betalen, maar de vergoeding nu in één keer betaalt, krijgt je een soort van korting op de gemiste rentebetalingen. Dit heet contant maken. Het bedrag dat hier uitkomt, is de vergoeding die je moet betalen bij vervroegd aflossen.