Go to content

Kun je de hypotheek betalen?

Of je een hypotheek kunt betalen, hangt onder andere af van je inkomen, de waarde van je huis en de hypotheekrente

Er zijn verschillende vormen van hypotheek met uiteenlopende kenmerken. Bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Meer informatie vind je bij het Nibud

Als je geen vaste baan hebt, omdat je bijvoorbeeld werkt als freelancer of zelfstandig ondernemer, wordt voor het berekenen van je leencapaciteit bepaald welk deel van jouw inkomsten een vast karakter heeft.

Als je een partner hebt met een inkomen, kunnen beide inkomens (voor een deel) meetellen voor het berekenen van de leencapaciteit.

Inkomen

De inkomenstoets (loan-to-income, LTI) geeft aan hoeveel je mag lenen ten opzichte van je inkomen.  Bij de inkomenstoets maakt een adviseur gebruik van de zogenaamde financieringslastpercentages zoals deze in de wet zijn opgenomen.

Met de 
financieringslastpercentages wordt bepaald welk percentage van je inkomen je maximaal mag gebruiken voor de hypotheeklasten. De financieringslastpercentages variëren met het inkomen en de rentestand. Hoe hoger jouw inkomen, hoe meer je kunt lenen.

Uitzondering op inkomenstoets

In sommige gevallen mag er meer geleend worden dan op basis van je inkomen of de waarde van de woning is toegestaan. Bijvoorbeeld bij het oversluiten van je hypotheek. Je koopt geen ander huis, maar je wilt alleen een nieuwe hypotheeklening aangaan. De nieuwe lening mag niet hoger zijn dan de oude lening. De oversluitkosten zoals notaris- en taxatiekosten mogen wel worden meegefinancierd.

Er zijn meer uitzonderingssituaties. Je kunt deze nalezen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Waarde woning

De maximale hypotheek mag niet meer dan 100% van de waarde van het huis bedragen. Dit percentage wordt ook wel loan-to-value genoemd. Soms mag je meer lenen dan de waarde van je huis:

• Als er een restschuld is bij de verkoop van het oude huis. Deze restschuld hoeft niet meegeteld te worden.
• Als je energiebesparende verbeteringen aanbrengt. Deze kosten hoeven, tot een bepaalde hoogte, niet meegeteld te worden.
• Als je een overbruggingskrediet hebt, hoeft de lening van het oude huis niet meegeteld te worden.
• Als je veel minder leent dan op basis van je inkomen is toegestaan.