Go to content
David Voetelink en Rob langezaal
Nieuws 30/03/23

David Voetelink en Rob Langezaal herbenoemd in raad van toezicht AFM, Martin van Rijn stopt

De minister van Financiën heeft David Voetelink en Rob Langezaal herbenoemd als lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoemingen gelden voor een periode van vier jaar. Martin van Rijn stopt na zijn termijn als voorzitter van de rvt.

 

Herbenoemingen

De herbenoeming van David Voetelink gaat in per 15 juli 2023 en van Rob Langezaal per 1 september 2023. Voor de AFM staat de komende jaren de uitvoering van de strategie 2023 – 2026 centraal. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en internationalisering vragen onverminderde aandacht van de toezichthouder. Met hun (verschillende) achtergrond en ervaring in de rvt van de afgelopen jaren zullen David Voetelink en Rob Langezaal van grote waarde blijven voor de AFM.

Van Rijn verlaat raad van toezicht

De termijn van Martin van Rijn loopt op 24 mei 2023 af. Van Rijn is sinds 1 februari 2018 lid van de rvt, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Laura van Geest, voorzitter van de raad van bestuur van de AFM: “Martin is met zijn enorme bestuurlijke kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde voor de organisatie geweest. Ik wil hem daar namens de organisatie, maar ook persoonlijk, voor bedanken.” Van Rijn: “Met veel genoegen heb ik de afgelopen periode met de raad van bestuur en de collega’s in de raad van toezicht een bijdrage mogen leveren aan een deskundige, gezaghebbende en stabiele AFM. Ik wil de raad van bestuur zeer bedanken voor de goede samenwerking en draag met veel vertrouwen het stokje over aan een volgende voorzitter.” Per 1 juni 2023 zal Van Rijn voorzitter worden van de raad van commissarissen van DNB.

Werkzaamheden en samenstelling rvt

De rvt houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de AFM en de algemene gang van zaken. Ook houdt de rvt toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM, zoals de begroting. De rvt bestaat per 24 mei 2023 uit Willemijn van Dolen (vicevoorzitter), David Voetelink en Rob Langezaal. De raad van toezicht is momenteel bezig met de invulling van de vacatures voor voorzitter en lid van de rvt. Meer informatie over de rvt en haar leden staat hier.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.