Go to content

Risico's van crypto

Het speculeren met crypto’s brengt veel risico’s met zich mee. Er is een grote diversiteit aan cryptoactiva en cryptodiensten. Crypto’s bestaan in velerlei vormen en verschillen in onderliggende technologie die wordt gebruikt, elk met hun eigen karakteristieken, risico’s en waarde. Het is belangrijk dat consumenten zich hierin verdiepen. Vooral crypto’s die enkel van speculatieve aard zijn (zoals memecoins) beschouwen wij als erg risicovol.

• Crypto’s zijn kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie.

• Crypto’s zijn complex en lastig te doorgronden. Veel consumenten begrijpen niet goed waar ze instappen.

• De waarde van crypto’s is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren.

• Deze risico’s hebben ook invloed op financiële instrumenten met crypto’s als onderliggende waarde, zoals bepaalde exchange traded notes (ETN’s) en exchange traded funds (ETF’s). Deze laatstgenoemde financiële instrumenten zijn qua structuur en werking op zichzelf al complex.

Nieuwe werkwijzen van oplichters

Wij zien een toename in het aantal signalen en consumentenvragen over oplichting en fraude. Crypto's spelen daarin vaak een rol. Daarom zijn we de campagne Checkjeaanbieder.nl gestart waarin wij consumenten voorlichten over verschillende vormen van oplichting en hoe je kunt voortkomt slachtoffer te worden van dit soort oplichters.