Risico's van crypto

Het speculeren met crypto’s brengt veel risico’s met zich mee. Vooral Initial Coin Offerings (ICO's) beschouwen wij als erg risicovol. 

• Crypto’s zijn kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie.

• Crypto’s zijn complex en lastig te doorgronden. Veel consumenten begrijpen niet goed waar ze instappen.

• De waarde van crypto’s is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren.

• Deze risico’s hebben ook invloed op financiële instrumenten met crypto’s als onderliggende waarde, zoals bepaalde exchange traded notes (ETN’s) en exchange traded funds (ETF’s). Deze laatstgenoemde financiële instrumenten zijn qua structuur en werking op zichzelf al complex.

Initial Coin Offerings

De AFM heeft meerdere malen gewaarschuwd voor de hype rondom Initial Coin Offerings (ICO’s). Uit ons onderzoek blijkt ook dat ICO-speculanten de risico’s op het verlies van hun volledige inleg te laag inschatten. Uit het onderzoek blijkt wel dat relatief nog weinig cryptobezitters meedoen aan ICO’s.

Vanwege het anonieme karakter van transacties kunnen kwaadwillenden ICO’s inzetten om investeerders op te lichten. Daarnaast schatten investeerders de winsten te hoog in. Deze risico’s acht de AFM zo substantieel, dat zij van mening is dat ICO’s op dit moment niet geschikt zijn voor particuliere investeerders.