Crypto's grotendeels buiten toezicht AFM

In de regel vallen crypto’s – zoals Bitcoin en Ethereum - op zichzelf niet onder het toezicht van de AFM. Financiële producten of financiële diensten die gebaseerd zijn op crypto’s kunnen wel onder ons toezicht vallen. Voorbeelden hiervan zijn: het beheren van een beleggingsinstelling die belegt in crypto’s, het uitgeven van een aandeel of obligatie met behulp van blockchain technologie en het uitgeven van op crypto’s gebaseerde derivaten.

Hoewel de AFM nog geen toezicht houdt op de handel in crypto’s, houden wij wel alle actuele ontwikkelingen in de gaten. Ook doen we onderzoek. Zo hebben we eind 2021 een onderzoek gepubliceerd naar de attitudes van cryptobezitters en hebben we een verkenning gepubliceerd naar finfluencers.

Daarbij zagen we dat een groep finfluencers (influencers die zich op sociale media specifiek uitspreken over beleggen) regelmatig ook risicovolle producten zoals crypto’s aanprijzen aan hun vaak jonge volgers.

Toekomstige regelgeving: MiCA

Naar verwachting wordt de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) omstreeks 2024 van kracht en dat zal veranderingen met zich meebrengen.
Met de komst van MiCA komt een deel van de crypto’s onder toezicht.

De verordening geeft regels voor bepaalde uitgiften van crypto’s of tokens en crypto-dienstverlening voor zover die niet al onder andere regelgeving, bijvoorbeeld MiFID II, valt. Voor een crypto of token die kwalificeert als financieel instrument blijft MiFID II dus van toepassing en niet MiCAR. Crypto’s, tokens en afgeleide producten kunnen diverse financiële functies hebben. Per geval zal moeten worden beoordeeld hoe iets kwalificeert en welke regelgeving van toepassing is.