Go to content

Crypto's grotendeels buiten toezicht AFM

In de regel vallen crypto’s – zoals Bitcoin en Ethereum - op zichzelf niet onder het toezicht van de AFM. Financiële producten of financiële diensten die gebaseerd zijn op crypto’s kunnen wel onder ons toezicht vallen. Voorbeelden hiervan zijn: het beheren van een beleggingsinstelling die belegt in crypto’s, het uitgeven van een aandeel of obligatie met behulp van blockchain technologie en het uitgeven van op crypto’s gebaseerde derivaten.

Hoewel de AFM nog geen toezicht houdt op de handel in crypto’s, houden wij wel alle actuele ontwikkelingen in de gaten. Ook doen we onderzoek. Zo hebben we eind 2021 een onderzoek gepubliceerd naar de attitudes van cryptobezitters en hebben we een verkenning gepubliceerd naar finfluencers.

Daarbij zagen we dat een groep finfluencers (influencers die zich op sociale media specifiek uitspreken over beleggen) regelmatig ook risicovolle producten zoals crypto’s aanprijzen aan hun vaak jonge volgers.

Toekomstige regelgeving: MiCA

De regelgeving voor crypto's moet beter antwoord geven op de risico's. De problemen zijn internationaal en moeten internationaal opgelost worden. De Europese Commissie heeft op 30 juni 2023 een nieuwe wet in laten gaan om de cryptomarkt te reguleren. Dat is de zogenoemde Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR). Voor de uitvoering van deze Europese regelgeving is nationale wetgeving nodig. Deze is nu in consultatie