Go to content
""
Persbericht 08/06/23

AFM beboet BinckBank voor overtreding regels productgovernance

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 juni 2023 een bestuurlijke boete van €530.000 opgelegd aan BinckBank N.V. BinckBank is een online broker, die tegenwoordig handelt onder de naam Saxo Bank. De boete is opgelegd omdat BinckBank van december 2019 tot december 2021 niet beschikte over procedures en maatregelen waarmee kon worden gewaarborgd dat klanten beleggen in financiële producten die passen bij de doelgroep waartoe zij behoren. Het beleid van BinckBank was namelijk onvoldoende specifiek en concreet. Inmiddels heeft de AFM geconstateerd dat het productgovernancebeleid van BinckBank aan de wettelijke vereisten voldoet. 

In het kort

• Productgovernancenormen om misselling te voorkomen
• BinckBank beschikte niet over adequaat beleid
• Overtreding is beëindigd – BinckBank voldoet aan de normen
• Boete met vereenvoudigde afdoening

 

Productgovernance om misselling te voorkomen

Binnen Europa zijn vereisten voor productgovernance geïntroduceerd. Doel van deze regels is dat alleen beleggingsproducten worden aangeboden die in het belang van de klant zijn, zodat productaffaires en misselling worden voorkomen. Beleggingsondernemingen zoals BinckBank zijn verantwoordelijk om de juiste doelgroepen vast te stellen voor de producten waarin hun klanten kunnen handelen. Zij moeten via een daarop afgestemde distributiestrategie waarborgen dat producten terechtkomen bij de klanten in wiens belang dit is en niet (structureel) buiten de doelgroep belanden.

BinckBank beschikte niet over adequaat beleid

Het productgovernancebeleid van BinckBank was in het verleden onvoldoende uitgewerkt. De doelgroepbepaling schoot tekort. Zo beschreef het beleid slechts in algemene termen wanneer de kennis en ervaring van klanten werd getypeerd als ‘basic’, ‘informed’ of ‘advanced’, terwijl dit een belangrijke graadmeter was om te bepalen in welke doelgroep een klant viel.

Het beleid maakte daarnaast onvoldoende concreet wanneer bepaalde financiële producten geschikt waren voor welke doelgroepen. Ook was de distributiestrategie onvoldoende uitgekristalliseerd. Daarbij valt te denken aan de manier waarop producten op de website en in de app worden gepresenteerd en hoe eenvoudig producten zijn te vinden en te kopen. Het beleid van BinckBank maakte niet duidelijk hoe de belangrijke kenmerken van de doelgroep (namelijk ‘type cliënt’, ‘kennis en ervaring’, ‘financiële situatie’, ‘risicotolerantie’ en ‘doelstellingen en behoeften’) zouden worden betrokken bij het bepalen van de wijze waarop zij producten verspreidde.

Tot slot werd productevaluatie voornamelijk afhankelijk gemaakt van ontvangen klachten. Kort samengevat ontbraken de nodige handvatten waarmee BinckBank kon vaststellen of sprake was van verkoop buiten de doelgroep. BinckBank kon daarom niet garanderen dat zij alleen beleggingsproducten aanbood die in het belang van haar klanten waren.

Overtreding is beëindigd – BinckBank voldoet aan de normen

Om deze overtreding te laten beëindigen, heeft de AFM op 3 juni 2022 aan BinckBank een last onder dwangsom opgelegd. BinckBank heeft aan deze last voldaan; de AFM heeft geconstateerd dat het productgovernancebeleid inmiddels aan de wettelijke vereisten voldoet.

Boete met vereenvoudigde afdoening

De AFM legt BinckBank nog wel een boete op voor de inmiddels beëindigde overtreding. De AFM heeft BinckBank sinds 2019 herhaaldelijk op haar productgovernance aangesproken en ook guidance gegeven. Toch heeft het jaren geduurd voordat BinckBank de nodige verbeteringen doorvoerde in haar beleid, wat zij ten onrechte uitstelde tot aan de migratie met Saxo Bank.

BinckBank heeft haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van de AFM en ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. De oorspronkelijke boete van €625.000 is daarom met 15% verlaagd naar €530.000.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.