Terug

Minder huizenbezitters maken zich zorgen om inkomen in tweede coronagolf

Nieuws

Dame op de fiets langs de Lijnbaansgracht

Een grote meerderheid van de hypotheekbezitters (91%) verwacht geen betalingsproblemen bij de hypotheek op korte termijn. Van de in november 2020 ondervraagde hypotheekbezitters ervaart 4% betalingsproblemen. Ten opzichte van onze meting in april 2020 maken huizenbezitters zich minder zorgen om hun inkomen als gevolg van corona. Dit blijkt uit twee consumentenonderzoeken naar onder andere de effecten van de coronacrisis bij ruim 600 hypotheekbezitters.

Minder zorgen om inkomen

In beide metingen zegt één op de tien (10% in april, 9% in november) van de ondervraagde hypotheekbezitters dat het huishoudinkomen is gedaald door corona. In april 2020 waren de respondenten wat somberder over het toekomstige inkomen dan in november 2020. In de voorjaarsmeting gaf 58% van de respondenten aan dat zij niet verwachten dat hun inkomen in de komende maanden af zal nemen, in november is dit percentage gestegen naar 72%. In april was 22% van de hypotheekbezitters onzeker over het inkomen in de komende maanden, in november was dit percentage gedaald naar 9%. 

Betalingsproblemen

In de november meting zijn aanvullende vragen opgenomen over mogelijke betalingsproblemen bij de hypotheek. Meer dan negen op de tien (91%) verwacht de komende drie maanden geen betalingsproblemen. Wel ervaart 4% van de ondervraagde hypotheekbezitters momenteel betalingsproblemen bij de hypotheek vanwege corona. Ter vergelijking, de Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken meldt dat 25.000 klanten een hypotheekbetaalpauze hebben gekregen (peildatum: november 2020). Dat is minder dan 1% van alle hypotheekbezitters. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van hun hypotheek lijkt dus groter te zijn dan het aantal mensen dat vooralsnog een betaalpauze nodig had. Van de groep die (mogelijk) betalingsproblemen ervaart, stelt 22% dat hun hypotheekaanbieder heeft gecommuniceerd over een mogelijke oplossing bij betalingsproblemen die past bij hun specifieke situatie.

Handvatten bij betalingsproblemen

Ondanks het optimisme, kunnen sommige consumenten door de coronacrisis toch moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. De AFM heeft voor hypotheekaanbieders 10 uitgangspunten gepubliceerd die handvatten geven voor de omgang met (potentiële) betalingsproblemen bij klanten. Ook voor consumenten heeft de AFM tips op haar website staan.

Achtergrond

De onderzoeken zijn in april en november 2020 uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. Resultaten zijn herwogen naar geslacht, leeftijd en opleiding. We kunnen niet garanderen dat de steekproeven ook representatief zijn voor groepen die mogelijk harder geraakt zijn door corona, zoals mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de horeca of die zzp’er zijn. Zo geldt voor het grotere panel waaruit deze steekproef getrokken is, dat ongeveer 8% zzp’er is terwijl volgens CBS in 2018 12% zzp’er was.


De meting van april (N=602) liep van 25 maart tot en met 8 april. De meting november (N=605) van 20 november tot en met 26 november. De onzekerheidsmarges zijn +/- 4%. Percentages tellen soms niet op tot exact 100% door afrondingsverschillen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel