Go to content
""
Maatregel 22/05/23

AFM legt Lars Windhorst boete op voor overtreden meldingsplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 11 mei 2023 een boete opgelegd aan de heer Lars Windhorst voor het niet direct afmelden van een substantieel aandelenbelang. Het betrof een belang van ruim 93% in Fyber N.V., een in Duitsland beursgenoteerde onderneming. In mei 2021 is dit belang verkocht. Windhorst had hiervan direct bij de AFM melding moeten doen, maar heeft dit ondanks herhaalde aanmaningen nagelaten. De boete is vastgesteld op €500.000.

In het kort

  • Beleggers moeten substantiële deelnemingen na verkoop direct (af)melden
  • Belang in Fyber niet afgemeld, ondanks herhaalde aanmaningen
  • Verplichte meldingen zijn er om transparantie en gelijk speelveld te bevorderen
  • Boete vastgesteld op €500.000

Belegger moet substantiële deelneming na verkoop direct afmelden

Als een belegger aandelen of stemrechten in een beursgenoteerde onderneming koopt of verkoopt en daarbij een drempelwaarde passeert (tussen 3% en 95% van het geplaatste kapitaal), moet hij dit direct aan de AFM melden. De AFM neemt deze gegevens op in het openbare ‘Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities’.

Deze verplichte meldingen hebben onder andere tot doel om transparantie en een gelijk speelveld op de financiële markten te bevorderen. Beleggers krijgen hiermee inzicht in ontwikkelingen in de zeggenschap- en kapitaalverhoudingen in uitgevende instellingen, in de mate waarin aandelen vrij verhandelbaar zijn, in het bestaan van eventuele concentraties van aandelen of stemmen, of in mogelijke belangenverstrengelingen. Op basis van deze informatie kunnen beleggers zich een beter oordeel vormen over het bedrijf.

Aandelenbelang niet afgemeld

Via Tennor Holding B.V. en andere ondernemingen die waren ondergebracht in een trust, beschikte Windhorst over ruim 93% van de aandelen en stemmen in Fyber. Dit belang werd op 26 mei 2021 verkocht. Windhorst controleerde de trust en was daardoor verantwoordelijk voor het afmelden van deze substantiële deelneming in Fyber. Toen bleek dat hij dit naliet, heeft de AFM hem herhaaldelijk aangemaand, maar zonder resultaat. Om te voorkomen dat nog langer een onjuiste positie in het openbare register zou blijven staan, heeft de AFM de afmelding begin september 2021 zelf doorgevoerd.

Boete vastgesteld op €500.000

Op het overtreden van de meldingsplicht staat een basisbedrag van €5.000.000. De AFM heeft dat bedrag verlaagd tot €500.000. Hierbij is rekening gehouden dat het gaat om een eenmalige overtreding door een natuurlijk persoon en dat de gevolgen van de niet-afmelding beperkt lijken te zijn gebleven.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.