""
Maatregel 13/12/22

Boete voor R.A.D. Kartaram voor overtreding van verbod op marktmanipulatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 september 2022 een bestuurlijke boete van €750.000 opgelegd aan de heer R.A.D. Kartaram voor overtreding van het verbod op marktmanipulatie uit artikel 15 van de Verordening Marktmisbruik (MAR).

Kartaram heeft in februari en maart 2021 herhaaldelijk, kort na elkaar, aanzienlijke hoeveelheden aandelen van een op Euronext Amsterdam genoteerde onderneming gekocht en weer verkocht. Dit deed hij op zo’n manier, dat dit golfbewegingen veroorzaakte in de koers van het aandeel. Ondertussen handelde hij ook in zogeheten contracts for difference (CFD’s) tegenover een Cypriotische beleggingsonderneming. CFD’s zijn overeenkomsten waarmee wordt gehandeld in koersverschillen van een onderliggende waarde. In dit geval betrof de onderliggende waarde de koers van het bewuste aandeel op Euronext Amsterdam. Door aan de ene kant de koers van het aandeel te beïnvloeden, kon Kartaram aan de andere kant winstgevend in de CFD’s handelen.

Cross-product manipulatie

Deze handelwijze staat te boek als cross-product manipulatie. Daarbij wordt de koers van het ene financiële instrument beïnvloed om daardoor winst te behalen met een ander, daaraan gerelateerd financieel instrument. De AFM krijgt dit soort manipulatie in het vizier doordat zij real-time zicht op Euronext Amsterdam heeft. Daarnaast ontvangt de AFM van beleggingsondernemingen transactierapportages. Deze rapportages zien op de verrichte transacties in op Euronext Amsterdam genoteerde effecten, maar ook op transacties in daarvan afgeleide instrumenten zoals CFD’s die elders (kunnen) worden verhandeld. Zo kan de AFM oneigenlijke motieven voor een impactvolle handel in aandelen aantonen.

Kunstmatige koers

Kartaram profiteerde van de gunstige verkopen van zijn CFD’s. Tegelijkertijd verstoorde hij de natuurlijke verhouding van vraag en aanbod op de aandelenmarkt op Euronext Amsterdam. Deze had immers niet te maken met de werkelijke waarde van het aandeel, maar met een daarbuiten gelegen doel. Hij bracht zo een kunstmatige aandelenkoers tot stand, wat als marktmanipulatie wordt gezien en verboden is.

Marktmanipulatie is een ernstige overtreding, omdat hierdoor de integriteit van de markt wordt geschonden. Marktpartijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de koers van een aandeel het resultaat is van een integere handel op basis van vraag en aanbod. De AFM treedt op tegen schendingen van dit vertrouwen.

Boete van € 750.000

De AFM heeft Kartaram een boete opgelegd van € 750.000. Dit vindt de AFM een passend bedrag, gelet op onder meer de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding, de hoogte van het behaalde voordeel en het feit dat Kartaram niet als professionele partij heeft gehandeld.

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk daarvoor de actuele stand van zaken (pdf, 87 kb).

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.