Go to content
man-baard-kijkt-thuis-op-telefoon
Nieuws 08/12/21

Inleg in crypto's meestal met kleine bedragen

Twee derde van de 1,2 miljoen Nederlanders die geld in crypto’s stoppen, doen dat met minder dan €2500. Iets minder dan de helft handelt zelfs met minder dan €500. Een kleine meerderheid van de investeerders zegt vooral ‘een gokje te wagen’ en lijkt zich dus bewust van de risico’s. Daar staat tegenover dat zo’n 100.000 consumenten een extreme koersdaling alleen met passen en meten kunnen opvangen.

Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De cryptomarkt valt grotendeels buiten het toezicht van de AFM, maar de AFM monitort de ontwikkelingen wel.
 

In het kort

  • Instorting van waarde wordt als grootste risico gezien
  • Crypto’s zijn lastig te doorgronden en kwetsbaar voor misleiding 
  • Consumenten niet beschermd door financieel toezicht
  • AFM blijft waarschuwen voor risico’s

Instorting van waarde wordt als grootste risico gezien

Naast het wagen van een gokje is de lage rente voor 42% van de cryptobezitters een reden om in crypto’s te stappen. Een vijfde verwacht zo snel winst te kunnen maken.

Twee derde van de cryptobezitters ziet een sterke waardedaling als een beperkt of groot risico. Zo’n 10% heeft zoveel ingelegd dat een forse daling tot een probleem leidt dat alleen ‘met passen en meten’ kan worden opgevangen en voor 1% leidt het tot een probleem dat ‘moeilijk’ kan worden opgevangen. Het gaat dan wel om een extreme terugloop in waarde met 90%. 

Crypto’s zijn lastig te doorgronden en kwetsbaar voor misleiding

Crypto’s zijn lastig te doorgronden en kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling. Koersen kunnen daardoor sterk fluctueren. Klein nieuws kan leiden tot grote koersveranderingen en er is een reëel risico dat crypto’s hun waarde zelfs geheel verliezen. Deze risico’s vertalen zich door op financiële instrumenten met crypto’s als onderliggende waarde, zoals exchange traded funds (ETF’s) en exchange traded notes (ETN’s), die op zichzelf al complex genoeg zijn. 

Consumenten niet beschermd door financieel toezicht

Met de komst van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) die naar verwachting rond 2024 van kracht wordt, komt een deel van de cryptomarkt onder toezicht. MiCAR moet bepaalde uitgiften van tokens en cryptodienstverlening regelen. Nu is er voor consumenten geen enkele bescherming door regelgeving of toezicht. 

AFM blijft waarschuwen voor risico’s

Sinds de opmars van crypto’s in 2017 stelt de AFM zich terughoudend op over de handel in crypto’s. De AFM raadt af om geld in crypto’s te stoppen dat op korte of langere termijn nodig is. Hoewel de AFM geen toezicht kan houden op de handel in crypto’s, monitort zij met regelmaat de ontwikkelingen op de cryptomarkt, zoals met dit soort onderzoeken. 

Onderzoek Ipsos

Het onderzoek van Ipsos is in augustus 2021 uitgevoerd. In totaal hebben 402 respondenten de vragenlijst ingevuld: hiervan hebben 148 respondenten naast crypto's ook beleggingen en 254 respondenten bezitten alleen crypto's. 

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 - 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.