Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

computer mapje met gezin
Nieuws 29/04/20

Hoe krijgt u inzicht in uw verzekeringsdekking tijdens de coronacrisis?

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor iedereen. Het is mogelijk dat u door deze crisis tijdelijk minder inkomen heeft en daardoor moeite heeft met het betalen van verzekeringspremies. Of u vraagt zich af in hoeverre uw verzekering schade door corona(maatregelen) dekt.

Hieronder zes tips over verzekeringen in coronatijd. Ze zijn opgesteld door EIOPA, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen.

 1. Controleer uw polis
  Controleer uw polisdocumenten om er zeker van te zijn dat u de juiste dekking heeft: wat is er inbegrepen en - belangrijker - wat is uitgesloten?

 2. Ken uw contractuele verplichtingen
  Neem contact op met uw verzekeraar of intermediair als u niet aan uw contractuele verplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld als u betalingsproblemen ondervindt. Zij kunnen u informeren over de mogelijke gevolgen of de verschillende opties en kunnen maatregelen treffen om u te helpen.

 3. Lees meer over noodmaatregelen
  Controleer of uw verzekeraar, intermediair of de overheid maatregelen heeft doorgevoerd, zoals wijzigingen in de schadebeheerprocedures. Dit maakt het makkelijker om eventuele problemen met uw polis aan te pakken.

 4. Pas op voor oplichting
  Als u een aanbod ontvangt, lees dan alle gegevens aandachtig door. Wees voorzichtig met elektronische berichten of online-diensten, vooral als u hier nog niet eerder gebruik van heeft gemaakt. Tekenen van oplichting zijn:
  • aanbod klinkt te mooi om waar te zijn;
  • onnodige druk;
  • verzoek om persoonlijke informatie te verschaffen, bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord, persoonsgegevens of financiële gegevens.
 5. Raak niet in paniek als uw verzekeringsbeleggingsproduct minder waard is geworden
  De aandelenmarkten zijn momenteel flink in beweging en dat kan nog wel even duren. Als u zich zorgen maakt over de waardedaling van uw product dan wel of het product nog geschikt is voor u, overleg dan eerst met uw verzekeraar of intermediair voordat u actie onderneemt.

 6. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar of intermediair
  Zij moeten te allen tijde uw belangen bewaken en moeten u duidelijk en tijdig informeren.

 Meer informatie

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) is een agentschap van de Europese Unie dat zich inzet voor betere consumentenbescherming. Voor meer informatie gaat u naar het gedeelte 'Tips voor de consument' op de website van EIOPA.

Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars heeft ook een speciale pagina op hun website over de coronacrisis.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.