Go to content
""
Maatregel 01/02/23

Last onder dwangsom aan Momentum Capital: ontbreken essentiële informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 7 december 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Momentum Capital B.V. (Momentum Capital), enig aandeelhouder en bestuurder van Momentum Estate Fund I B.V. (MEFI). Momentum Capital moet essentiële informatie verstrekken aan beleggers die hebben geïnvesteerd in obligaties MC Bond 11 +Bond Brazil of van plan zijn dat te doen.

Ook consumenten die schriftelijk en mondeling door Momentum Capital onjuist en misleidend zijn geïnformeerd over de financiële situatie van MEFI, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten en via schriftelijke updates, dienen juist en volledig te worden geïnformeerd. Als Momentum Capital dit niet binnen de gestelde termijn van 25 werkdagen doet, moet Momentum Capital €100.000 betalen.

Vastgoedinvesteringen

MEFI biedt de obligatie ‘MC Bond 11 +Bond Brazil’ aan. Momentum Capital zorgt voor de informatieverstrekking aan de obligatiehouders van ‘MC Bond 11 +Bond Brazil’ en overige investeerders in Momentum Capital en met haar verbonden ondernemingen. Volgens het aanbiedingsmateriaal wordt met het geld van de obligaties deelgenomen in vastgoedinvesteringen in Brazilië en ontvangt MEFI opbrengsten vanuit de Braziliaanse investeringen.

Onjuiste en onvolledige informatieverstrekking

Uit de informatie die de AFM heeft ontvangen blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt over de financiële situatie van MEFI. De jaarrekening over 2017 van MEFI is op de volgende onderdelen onjuist:
- de waardering van de belangen in een van de Braziliaanse entiteiten is €28,6 miljoen te hoog;
- de waardering van de rentevorderingen op de Braziliaanse entiteiten is €3,1 miljoen te hoog.

Deze onjuiste waarderingen hebben tot gevolg dat in de jaarrekening van MEFI het eigen vermogen €31,7 miljoen en de omzet €3,1 miljoen te hoog zijn vermeld. De publicatie jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel over 2018 is eveneens onjuist doordat de waarderingen van de activaposten en het eigen vermogen niet zijn aangepast en dus te hoog zijn. Ook is onjuiste informatie verstrekt over de positieve operationele kasstromen in Brazilië.

Essentiële informatie weggelaten

Daarnaast is essentiële informatie over de financiële situatie van MEFI weggelaten, waaronder informatie over de garanties en zekerheden, de herkomst van de betalingen van rente en de risico’s ten aanzien van de aflossing van ‘MC Bond 11 +Bond Brazil’.

Last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval eist de AFM dat Momentum Capital juiste en essentiële informatie verstrekt aan obligatiehouders en overige investeerders die onjuist en onvolledig zijn geïnformeerd, zodat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan.

In deze casus heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven echter op 31 januari 2023 geoordeeld dat er voor Momentum Capital thans geen overtreding meer is om te herstellen zodat de opgelegde last onuitvoerbaar is geworden en er derhalve geen dwangsom kan worden verbeurd. De publicatie van deze last onder dwangsom is lange tijd opgeschort geweest tot het moment van de uitspraak in hoger beroep.

De volledige beschikking kunt u in pdf-formaat downloaden.

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis).

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.