Go to content

De AFM als werkgever

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder maken we ons bij de AFM sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en dragen we daarmee bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. We houden onder meer toezicht op financiële dienstverleners zoals banken en verzekeraars, beurzen, tussenpersonen en accountantskantoren. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan en rapporteert rechtstreeks aan de minister van Financiën.

De AFM werkwijze

De AFM wil een toonaangevende toezichthouder zijn. Vanuit deze ambitie heeft de AFM een uniforme werkwijze ontwikkeld voor alle afdelingen binnen de AFM. Doel is om de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van onze organisatie te vergroten. De AFM werkwijze maakt sturen op de kwaliteit van ons werk, gedrag en cultuur en het continu verbeteren van onze processen makkelijker en vergroot het lerend vermogen van onze organisatie.

Onderdelen van deze werkwijze zijn bijvoorbeeld de weekstart, een moment waarop teams kort stilstaan bij de resultaten die ze willen bereiken, de reeds behaalde successen en de vragen en risico’s die er mogelijk nog zijn. Maar ook ‘Waste Walks’ – verspillingen in ons werk waarbij we tijd, kwaliteit, energie, efficiency of geld verliezen – en de ‘Verbeterlijst’ waarop ideeën voor het verbeteren van deze verspillingen worden verzameld, dragen hieraan bij. In een dashboard wordt de voortgang van het project voor iedere AFM-medewerker inzichtelijk gemaakt. De AFM werkwijze is onder meer gebaseerd op inzichten uit MBTI en Lean Six Sigma.

Je sollicitatie bij de AFM loopt via 6 stappen waarmee jij ons, en wij jou, leren kennen. 

Modern werkgeverschap

Hard werken, complexe materie en een samenleving die op je rekent. Dat kan alleen als je in staat wordt gesteld om optimaal te presteren. De AFM is dan ook een moderne werkgever, waar je veel ruimte krijgt om je eigen werktijden te bepalen en de mogelijkheid hebt om thuis te werken. Een standaard werkweek bestaat uit 36 uur, waardoor je desgewenst één dag in de week aan andere belangrijke zaken kan besteden.

Bij de lerende organisatie die we willen zijn, past bovendien geen traditioneel beoordelings- en beloningssysteem. Wij werken daarom met beleid waarin waarderen en belonen en de continue dialoog centraal staan. In deze tijd, waarin de wereld continu en steeds sneller verandert en we hybride werken, is behoefte aan gesprekken die motiverend werken, constructief zijn en de blik op de toekomst houden. Voor het voeren van dat goede gesprek, waarin prestatie en ontwikkeling centraal staan, is voor alle medewerkers een trainingsaanbod ontwikkeld rondom leiderschap en continue dialoog.

De AFM wil daarnaast een werkgever voor iedereen zijn. Hiërarchie is er in functie, niet in persoonlijke omgang. Een gemixt team van ervaren en talentvolle medewerkers, met soms zeer uiteenlopende achtergronden, zorgt er juist voor dat we met een zo breed mogelijke blik de uitdagingen als gedragstoezichthouder elke dag opnieuw tegemoet kunnen treden. We zijn trots op ons World-class Workplace! keurmerk, dat aangeeft dat medewerkers bovengemiddeld graag bij de AFM werken.

Werken bij de AFM, door de ogen van onze medewerkers

Blijven leren

De financiële sector staat nooit stil en is zeker de laatste jaren ontzettend dynamisch. Na de economische crisis is er veel nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld, met ook grote gevolgen voor ons als toezichthouder. Daarnaast leidt de verdergaande digitalisering tot een nog internationalere scope en tot het ontstaan van nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding of zelfs nieuwe munteenheden als Bitcoins. Kennis up-to-date houden als toezichthouder is dus een absolute must.

Bij de AFM investeren we hier dan ook veel in. Binnen ons interdisciplinaire Expertisecentrum delen onze meest ervaren experts hun kennis en inzichten met elkaar, en via de Toezichtacademie ook met overige AFM’ers. Daarnaast is er veel aandacht voor learning én coaching on the job, bieden we uitgebreide interne en externe opleidingsmogelijkheden en de ruimte om kennis te vergaren op congressen, summits en symposia in binnen- en buitenland.

Divers en inclusief, met een gemeenschappelijke motivatie