Koninklijke BAM Groep N.V.

Koninklijke BAM Groep N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

Registration date 23 aug 2012 - 07:50
Statutory name Koninklijke BAM Groep N.V.
Title BAM: nettoverlies door bijzondere waardevermindering Nederlands vastgoed en goodwill
Comments • Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: € 251 miljoen (eerste halfjaar 2011: winst € 66 miljoen) • Resultaten sectoren Bouw en techniek en Infra in lijn met verwachtingen, onder zeer moeilijke marktomstandigheden • Lagere opbrengsten sector Vastgoed; verdere verslechtering van Nederlandse vastgoedmarkt heeft geleid tot bijzondere waardeverminderingen van vastgoedportefeuille met € 247 miljoen en van goodwill met € 150 miljoen • Solide resultaat sector Pps met gezond aanbod van nieuwe projecten • Orderportefeuille ultimo eerste halfjaar: € 10,8 miljard (ultimo 2011: € 10,4 miljard) • Verkoop Tebodin in april afgerond; nettowinstbijdrage van € 65 miljoen • Ruim binnen grenzen bankconvenanten