Go to content
""
Nieuws 09/01/24

AFM op alle punten in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen accountant FSV

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2023 een tuchtklacht ingediend tegen een accountant van ‘FSV Accountants’, omdat hij over boekjaar 2018 een controleverklaring in het maatschappelijk verkeer bracht waarop niet kon worden vertrouwd. Het controledossier was nagenoeg leeg ondanks de vele ‘red flags’ die duidden op risico’s rondom fraude, integriteit en continuïteit. De klacht is op alle onderdelen gegrond verklaard door de Accountantskamer. 

In het kort

  • Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening misleidde maatschappelijk verkeer
  • Professioneel-kritische instelling controlerend accountant ontbrak volkomen 
  • Tuchtklacht AFM geheel gegrond verklaard. Maatregel doorhaling in register, opnieuw inschrijven kan na twee jaar
  • Doel tuchtprocedure is bijdragen aan vertrouwen in accountantsberoep en lerend vermogen stimuleren

Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening misleidde maatschappelijk verkeer

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven, terwijl hij geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkreeg. Het controledossier was nagenoeg leeg, ondanks de vele ‘red flags’ die duidden op risico’s rondom fraude, integriteit en continuïteit. Door de jaarrekening te voorzien van een goedkeurende controleverklaring heeft de accountant een misleidende boodschap aan het maatschappelijk verkeer gegeven, aldus de Accountantskamer. 

Professioneel-kritische instelling controlerend accountant ontbrak volkomen 

Er is onvoldoende inzicht verkregen in wat er met de investeringen in financiële vaste activa van €1,3 miljard is gebeurd. De accountant heeft de waarderingen volgens de Accountantskamer min of meer klakkeloos van het management overgenomen, terwijl deze complex waren en gebaseerd op schattingen en om die reden gevoelig zijn voor manipulatie door het management. Ook waren er verschillende belangrijke transacties (veelal met verbonden partijen) met vage omschrijvingen waarvan de zakelijke beweegredenen niet zijn onderzocht. 

Daarnaast heeft de accountant geen documentatie van de waardering van een significante deelneming verkregen voordat hij de controleverklaring heeft ondertekend. De Accountantskamer noemt het ‘onbegrijpelijk’ en een ‘doodzonde’ dat de betrokkene desondanks zijn handtekening heeft gezet. Van de accountant mag een professioneel-kritische instelling worden verwacht, maar daaraan ontbrak het volkomen, aldus de Accountantskamer. 

 

Tuchtklacht AFM geheel gegrond verklaard. Maatregel doorhaling in register, opnieuw inschrijven kan na twee jaar

De tuchtklacht is op ieder onderdeel gegrond verklaard door de Accountantskamer. De accountant mag zijn beroep niet uitoefenen. Na twee jaar kan hij zich weer laten inschrijven. De accountant kan tegen de uitspraak in beroep gaan. 

 

Doel tuchtprocedure is bijdragen aan vertrouwen in accountantsberoep en lerend vermogen stimuleren

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden en door afgifte van een maatschappelijk signaal de groepsnorm te bevorderen en te bewaken. Ook kan van de uitspraak worden geleerd. Een tuchtprocedure heeft als doel om bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.