Go to content
""
Nieuws 18/07/23

AFM onderzoekt vermogensscheiding bij derde pijler beleggingsproducten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bij de overdracht van fiscaal gefaciliteerde beleggingsproducten. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle marktpartijen een toereikende vergunning hadden om klantgelden te mogen bewaren. Daarnaast signaleert de AFM een vermogensscheidingsrisico als het geld van de overstappende klanten (tijdelijk) op de eigen rekening van de marktpartij wordt bewaard. De AFM roept marktpartijen hier scherp op te letten en zo nodig in contact te treden met de AFM.

De marktpartijen die fiscaal gefaciliteerde beleggingsproducten aanbieden staan onder doorlopend toezicht van de AFM. Enkele marktpartijen uit de steekproef van de AFM hadden geen toereikende vergunning om klantgelden te mogen bewaren. Sommige marktpartijen bewaarden het klantgeld bij een overdracht (kortstondig) op hun eigen rekening. Deze marktpartijen hebben hun bedrijfsvoering inmiddels aangepast.

De meeste marktpartijen die fiscaal gefaciliteerde beleggingsproducten aanbieden zijn aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK-Protocol) dat wordt beheerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VV). Via dit protocol wordt een waardeoverdracht doorgaans binnen veertien dagen in orde gemaakt. De AFM heeft met de NVB en het VV werkafspraken gemaakt over de controle op adequate vermogensscheiding bij marktpartijen die zich aanmelden bij het PSK-Protocol.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.