Terug

Gelden de verplichtingen van Hoofdstuk 5.1a Wft om de financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen en gelijktijdig te deponeren bij de AFM ook voor beleggingsinstellingen?

Deze verplichtingen gelden niet voor álle niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen. Daarnaast zijn deze verplichtingen (met uitzondering van artikel 5:25i Wft) ook niet van toepasssing op beursgenoteerde open-end beleggingsinstellingen. Voor al deze beleggingsinstellingen blijven de verplichtingen van Hoofdstuk 4 Wft onverkort van toepassing. 

De verplichtingen van Hoofdstuk 5.1a Wft gelden echter wel voor beursgenoteerde closed-end beleggingsinstellingen met Nederland als lidstaat van herkomst én waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER. Voor closed-end beleggingsinstellingen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland zijn de aanvullende gedragsregels van Hoofdstuk 4 Wft (de artikelen 4:51 en 4:52 Wft en 119 t/m 125 BGfo voor zover deze van toepassing zijn op de beleggingsinstelling) niet van toepassing.Naar alle veelgestelde vragen