Terug

Is deponeren van (half)jaarlijkse financiële verslaggeving in Loket AFM nog nodig als deze informatie al aan de AFM Portal voor koersgevoelige persberichten is gestuurd?

Ja, het sturen van persberichten over koersgevoelige informatie aan de AFM extranet Portal staat los van de deponering van (half)jaarlijkse financiële verslaggeving in Loket AFM. Ook als een uitgevende instelling de informatie dus al volledig en onbewerkt in een persbericht als koersgevoelige informatie heeft gepubliceerd én gedeponeerd heeft via de AFM extranet Portal, moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving gedeponeerd worden via Loket AFM of met het 'Formulier hardcopy deponeren periodieke informatie'.Naar alle veelgestelde vragen