Terug

Richtlijn betaaldiensten - Vergunning en vrijstelling

Onderstaande vragen en antwoorden gaan over PSD1. Met de implementatie herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) verandert mogelijk het antwoord op sommige vragen. Lees meer informatie op de website.

Veelgestelde vragen over Richtlijn betaaldiensten - Vergunning en vrijstelling

Welke betaaldienstverleners hoeven geen vergunning aan te vragen?

Betaaldienstverleners met een bankvergunning verleend door DNB hoeven geen aparte vergunning aan te vragen. Zij dienen zich vanaf 1 november 2009 uiteraard wel aan de prudentiële en gedragsregels van de PSD te houden.

Stuur deze vraag door

In welke gevallen is geen vergunning nodig, maar is het bij DNB aanvragen van het registeren van een vrijstelling voldoende?

Een betaaldienstverlener kan onder de vrijstelling vallen als:

  • De gemiddelde waarde van het totale bedrag van de betalingen die de afgelopen 12 maanden werden verricht minder is dan €3 miljoen per maand.
  • Geen van de leidinggevenden van de betaaldienstverlener is veroordeeld wegens witwaspraktijken, financiering van terrorisme of andere financiële delicten. 
  • Geen betalingen in andere EU lidstaten dan Nederland verricht worden.

In alle andere gevallen bestaat een vergunningplicht voor het verrichten van betaaldiensten.

Stuur deze vraag door

Moet ik voldoen aan de PSD wanneer slecht een zeer klein deel van mijn rekeningen kan deelnemen aan betalingsverkeer?

De PSD geeft in overweging 6 aan dat de richtlijn alleen bedoeld is voor instellingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het aanbieden van betalingsverkeer. Het is echter niet eenvoudig te zeggen waar daarbij de grens ligt. De precieze afweging rond reikwijdtekwesties van de PSD wordt gemaakt door vergunningverlener DNB.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet een vergunning of het registreren van een vrijstelling worden aangevraagd?

Als een betaaldienstverlener op legale wijze betaaldiensten aanbood vóór 25 december 2007, kan tot 25 december 2010 gewacht worden met het registeren van een vrijstelling en tot 1 mei 2011 gewacht worden met het aanvragen van een vergunning.

Als een betaaldienstverlener geen legale betaaldiensten aanbood vóór 25 december 2007, moet deze betaaldienstverlener vóór 1 november 2009 een vergunning hebben of een geregistreerde vrijstelling.

Let op: het kan meerdere maanden duren om uw aanvraag te behandelen!

Stuur deze vraag door

Is er een leidraad voor instellingen die niet zeker weten of de PSD op hen van toepassing is?

DNB verzorgt de vergunningverlening.
Naar de website van DNB

Stuur deze vraag door

Hoe vraag ik een vergunning of een registratie van een vrijstelling aan?

Bij de Nederlandsche Bank kunt u een vergunning aanvragen.
Naar de website van DNB

Stuur deze vraag door