Terug

Wat is risico-gestuurd toezicht?

De AFM zal risico-gestuurd toezicht houden op de gedragsregels van de PSD. Dit betekent dat wij, over het algemeen, onze toezichtsinspanningen baseren op onze monitoring-activiteiten, en ontvangen klachten, meldingen van incidenten en signalen over betaaldienstverleners. Afhankelijk van de omvang en de inhoud van deze signalen kan dit leiden tot intensiever toezicht of thema-onderzoeken.Naar alle veelgestelde vragen