Terug

Betalings- en storneringstermijnen: Binnen welke termijn moet een betaalopdracht verwerkt en ontvangen/betaald zijn?

Uit artikel 7:537 BW volgt dat banken 1 werkdag hebben om een bepaald bedrag van rekening A naar B te boeken, waarbij de ontvanger dan ook over dit bedrag moet kunnen beschikken.
Er zijn een aantal redenen waarom een klant langer dan een dag op een bijboeking moet wachten:

  1. de betaaldienstverlener heeft met zijn klant afgesproken gebruik te maken van een overgangsregeling die 3 werkdagen toestaat (loopt tot 1 jan 2012) 
  2. er zitten niet-werkdagen tussen (betaling is ingelegd op een feestdag of in het weekend) 
  3. betaalopdracht is ingeleverd na het einde van de werkdag (bijvoorbeeld via internet na de reguliere sluitingstijd) 
  4. de klant levert de betaalopdracht aan op papier (daarvoot geldt een extra verwerkingsdag)


Naar alle veelgestelde vragen