Terug

Richtlijn betaaldiensten - Algemeen

Onderstaande vragen en antwoorden gaan over PSD1. Met de implementatie herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) verandert mogelijk het antwoord op sommige vragen. Lees meer informatie op de website.

Veelgestelde vragen over Richtlijn betaaldiensten - Algemeen

Wat is de Payment Services Directive (PSD)?

De PSD is een Europese Richtlijn over betaaldienstverlening en is ingegaan op 1 november 2009.

De PSD is opgesteld voor aanbieders van betaaldiensten (inclusief elektronisch geldtransfer) en hun klanten, voor zover deze betaaldiensten binnen de EU/EER uitgevoerd worden. De regels gesteld aan de transparantie van de aan betaaldiensten verbonden voorwaarden en informatievereisten zijn alleen van toepassing als zowel de betaaldienstverlener van de betaler als die van de ontvanger in de EU gevestigd is.

Stuur deze vraag door

Op wie heeft de PSD effect?

Voor aanbieders van betaaldiensten (inclusief elektronisch geldtransfer) en hun klanten, voor zover deze betaaldiensten binnen de EU/EER uitgevoerd worden. De regels gesteld aan de transparantie van de aan betaaldiensten verbonden voorwaarden en informatievereisten zijn alleen van toepassing als zowel de betaaldienstverlener van de betaler als die van de ontvanger in de EU gevestigd is.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de belangrijkste bepalingen van de PSD?

De PSD creëert een nieuwe categorie onder toezicht staande financiële instellingen: betaaldienstverleners. Betaaldienstverleners moeten zich vanaf 1 november 2009 aan de voor hen toepasselijke wettelijke bepalingen houden en staan zowel onder prudentieel toezicht (DNB) als gedragstoezicht (AFM).

Sommige van de bepalingen van de PSD zijn vergelijkbaar met de bepalingen in de Algemene Bankvoorwaarden opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, zoals deze al golden vóór 1 november 2009. Deze kunt u bij uw lokale bank opvragen.

Stuur deze vraag door

Wie zijn betaaldienstverleners?

Alle instellingen die betaaldiensten verrichten. De wet verstaat onder betaaldiensten voornamelijk girale betalingen. Alle betaaldienstverleners zijn vergunningplichtig of moeten hun vrijstelling van de vergunningplicht laten registreren bij DNB.

Stuur deze vraag door

Vallen betaaldienstverleners onder het Depositogarantiestelsel?

Nee, hier voorziet de PSD niet in. Uiteraard blijven rekeningen die reeds onder het Depositogarantiestelsel vielen hier wel onder vallen.

Stuur deze vraag door

Op welke consumentenbetalingen zal de PSD de meeste invloed hebben?

Alle betalingen die consumenten uitvoeren in Euro of andere valuta van een Europese lidstaat, bijvoorbeeld: betalingen van betaalrekeningen, internetrekeningen, flexibele spaarrekeningen en creditcard rekeningen.

De PSD zal impact hebben op geld transfer diensten in Nederland en de EER, en consumenten zullen vooral in de manier van informatieverstrekking veranderingen merken.

Stuur deze vraag door

Op welke consumentenrechten zal de PSD de meeste invloed hebben?

Consumenten hebben recht op specifieke informatie over hun transactie en de transactie moet binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd (in 2012 moet dit de eerste werkdag zijn volgend op de dag waarop zij de transactie hebben geïnitieerd). Consumenten zullen een grotere duidelijkheid hebben over hun rechten en plichten in relatie tot betaaldiensten, zoals de omstandigheden waarin zij recht hebben op een terugboeking.

Consumenten zullen het recht hebben om te klagen over hun betaaldienstverlener bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) als zij niet tevreden zijn over de manier waarop de betaaldienstverlener hun klacht heeft behandeld.

Stuur deze vraag door