Terug

Bij categorie 6 wordt in de tweede alinea gesproken over ‘low grade investments. Moet het woord ‘aandelen’ in deze zin niet te worden vervangen door ‘obligaties’?

Nee. De opsomming bij categorie 6 spreekt over ‘low grade’ investments. Dit betreft alle beleggingen in bedrijven die een lage kredietwaardigheid krijgen toebedeeld. Daarnaast geldt dat bij twijfel de belegging valt in de categorie met het hoogste rangnummer (bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen