Terug

Welke werkzaamheden mogen zonder vergunning verricht worden?

Als er alleen contact wordt gelegd om de vordering te innen, dan is er geen vergunning nodig. Bij het innen van de vordering gaat het om werkzaamheden zoals contact opnemen met de consument en het communiceren over de vordering om de vordering te innen. Houden de werkzaamheden meer in dan dat, bijvoorbeeld het afspreken van een betalingsregeling met een consument, dan vallen deze werkzaamheden niet onder de vrijstelling en heeft u wel een vergunning nodig. Per 1 januari 2019 is de vrijstelling ook van toepassing wanneer daarbij kosteloos uitstel van betaling wordt verleend.Naar alle veelgestelde vragen